Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego dla osób z dysfunkcją wzroku [18.02.2019]

Temat spotkania: osoby z dysfunkcją wzroku w miejskiej komunikacji zbiorowej - ciąg dalszy rozmowy.

Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie Grupy Dialogu Społecznego „Do zobaczenia!” ds. lepszego życia osób z dysfunkcją wzroku we Wrocławiu
Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych i osób indywidualnych, które są wrażliwe na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących, żyjących w naszym mieście.

Termin: poniedziałek, 18 lutego 2018, w godz. 13:00 - 15:00  
Miejsce: siedziba Polskiego Związku Niewidomych we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 12b, sala na II piętrze  

Idea, cel spotkań: Osoby z dysfunkcją wzroku (niewidome lub niedowidzące) to w Polsce grupa licząca ok. 500.000. Przekładając tę proporcję na Wrocław, spotkamy ich ponad 8.000 w naszym mieście. W wielu czynnościach życiowych są to osoby samodzielne, ale niejednokrotnie potrzebują użyczenia im wzroku przez osoby zdrowe. Niejednokrotnie nawet drobna zmiana aranżacji naszego otoczenia lub zmiana naszego zachowania czy sposobu komunikowania, może bardzo im pomóc, a przez to, podnieść jakość naszego wspólnego życia.

Podczas spotkań GDS „Do zobaczenia!”ds. lepszego życia osób z dysfunkcją wzroku we Wrocławiu pragniemy znajdować rozwiązania, które pomogą osobom widzącym dostrzec potrzeby tych, którzy widzą bardzo słabo lub nie widzą wcale, oraz ośmielić jednych i drugich do udzielenia i przyjęcia nawet prostych gestów życzliwości. Chcielibyśmy również przybliżyć specyfikę życia w niewidzialnym, czy niewidocznym Wrocławiu, osobom, które go na co dzień oglądają. I, w końcu, chcemy również promować zdrowe nawyki związane z higieną wzroku oraz profilaktykę dysfunkcji tego narządu.

Temat  spotkania:
Osoby z dysfunkcją wzroku  w miejskiej komunikacji zbiorowej - ciąg dalszy rozmowy
Kontynuacja  dyskusji rozpoczętej w grudniu. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Wydziału Transportu, Wydziału Inwestycji Miejskich, Biura Zrównoważonej Mobilności. MPK, ZDiUM.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: dominik.golema@um.wroc.pl
Serdecznie zapraszamy!