wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

20°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 04:35

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Ruszył nabór wniosków w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty!

Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł ! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - operator programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:· podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;· działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;· nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;· działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;· kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;· wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;· ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;· turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu;· działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;· przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;· działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;· działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;· działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; · inne.

  1. Kto może starać się o dotację?Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.
  2. Ile wynosi dotacja?Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł.Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.
  3. Gdzie mogą być realizowane projekty?Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.
  4. Do kiedy trwa nabór?Nabór wniosków trwa od 1 września 2018 r. do 13 września 2018 r. do godziny 23:59, za pośrednictwem generatora wniosków.
  5. Czas realizacji projektów?Projekty można realizować w okresie od 27 września 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.
  6. Jak się zgłosić?a. zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl b. wypełnij wniosek za pomocą generatora.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.malegranty.pl

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl