wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:10

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Ruszają konsultacje w sprawie zmiany uchwały o WBO
Kliknij, aby powiększyć
Zmiany w WBO, grafika ilustracyjna rys. ARAW
Zmiany w WBO, grafika ilustracyjna

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Podstawa prawna

 1. Art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji z mieszkańcami Wrocławia projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego poprzez opublikowanie projektu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na stronie internetowej www.wroclaw.pl.

Wnioskodawcą ww. projektu uchwały jest Prezydent Wrocławia.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii i zebranie uwag w sprawie wprowadzenia zmian w przedmiotowej uchwale.

Zakresem konsultacji objęta jest propozycja następujących zmian:

 1. Zwiększenie kwoty dla projektów osiedlowych do 1 mln zł;
 2. Zwiększenie kwoty dla projektów ponadosiedlowych do 3 mln zł;
 3. Usunięcie zakresowego ograniczenia dla projektów ponadosiedlowych;
 4. Wpisanie wymogu zgodności projektów WBO z zasadami uniwersalnego projektowania (dotychczas wymóg ten był zapisany w zasadach WBO);
 5. Wprowadzenie § 12 ust. 5., który rozstrzyga kolizję w sytuacji wygranej dwóch projektów w jednej lokalizacji;
 6. Modyfikacja formularza poprawkowego poprzez dodanie do niego 2 ogólnych rubryk, w których Liderzy będą mogli opisać całościowo proponowane zmiany i wpisać uwagi niepasujące do żadnej dotychczasowej rubryki;
 7. Doprecyzowanie procedury w zakresie publikacji wyników, wycofania i połączenia projektów;
 8. Dokonanie korekt redakcyjnych.

Uzasadnienie

Ad 1. Postulowane zwiększenie kwot jest pochodną planowanego wzrostu wartości WBO począwszy od edycji 2022 oraz dostosowania limitu do rosnących cen inwestycji publicznych.

Ad 2. Postulowane zwiększenie kwot jest pochodną planowanego wzrostu wartości WBO począwszy od edycji 2022 oraz dostosowania limitu do rosnących cen inwestycji publicznych.

Ad 3. Zmiana jest odpowiedzią na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym postulował on zniesienie ograniczenia zakresowego dla projektów ponadosiedlowych.

Ad 4. Zmiana jest wynikiem noweli § 5a ust. 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, który to przepis nakłada obowiązek aby zgłaszane projekty były – ile to możliwe, zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania (dotychczas wymóg ten był zapisany w zasadach WBO).

Ad 5. Wprowadzana zamiana rozstrzyga konflikt w sytuacji wygranej dwóch projektów w jednej lokalizacji. W przypadku, kiedy nie ma możliwości zrealizować ich łącznie, powstałby projekt, który uzyskał więcej głosów.

Ad 6. Jest to modyfikacja formularza poprawkowego czyniąca go bardziej uniwersalnym i pozwalająca na szersze i nieskrępowane wypowiedzi liderów

Ad 7. Zmiana dotyczy § 10 ust. 3 do 5 i stanowi doprecyzowanie procedury w zakresie publikacji wyników, wycofania i połączenia projektów.

Ad 8. Dotyczy § 8 ust.3, § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 2.

Zapraszamy do składania uwag, spostrzeżeń i wniosków odnoszących się do postulowanych zmian.

Projekt konsultowanej uchwały w formacie pdf dostępny jest na dole artykułu.

Formy konsultacji

 • zbieranie uwag na piśmie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • internetowy formularz opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  19 sierpnia 2021r.

Termin zakończenia konsultacji: 9 września 2021r.

Uwagi sporządzone na Formularzu opinii (w załączeniu) można przesyłać w terminie do 9 września 2021 r. na adres:

 1. Wydziału Partycypacji Społecznej, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław (w przypadku przesłania uwag za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej).
 2. [email protected] za pomocą poczty elektronicznej
 3. Poprzez internetowy formularz opinii (kliknij by przejść do formularza)

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl