wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

20°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 05:20

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Rozpoczynamy prezentację projektu uchwały krajobrazowej

Rozpoczynamy prezentację projektu uchwały krajobrazowej

Redakcja www.wroclaw.pl,

Rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały krajobrazowej. Obszerny dokument ma na celu wprowadzenie zasad, które uporządkują przestrzeń publiczną w zakresie reklam, małej architektury oraz ogrodzeń.

– Przestrzeń, w której żyjemy powinna być przyjazna. Ta idea przyświecała nam podczas tworzenia zapisów uchwały krajobrazowej. Chcemy uporządkować Wrocław m.in. pod kątem nośników reklamowych w naszym mieście – mówi Jacek Barski, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta.

Uchwała porządkuje przestrzeń miejską

Dotyczy to trzech obszarów tematycznych: nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń. Najbardziej szczegółowe zasady zostały ustalone dla tych pierwszych. Zapisy projektu uchwały nie wykluczają ich całkowicie z przestrzeni miasta, lecz porządkują ich obecność na terenie Wrocławia.

Najbardziej ograniczona będzie możliwość umieszczania reklam wielkoformatowych oraz tablic reklamowych na budynkach. - Tego typu reklamy bardzo mocno ingerują w najbliższe otoczenie, często dominują swoim przekazem nadmiernie zwracając naszą uwagę – tłumaczy Jacek Barski. - Chciałbym jednak podkreślić, że celem nie jest powszechna likwidacja nośników reklamowych i szyldów, tylko ich porządkowanie, tak by nie zaburzały przestrzeni publicznej i jednocześnie same stały się bardziej czytelne.

Uchwała podejmuje tematykę śmieci na podwórkach

Uchwała krajobrazowa reguluje także standardy jakościowe małej architektury oraz zasady ich lokalizacji w mieście. Szczególną uwagę poświecono wiatom śmietnikowym. Tam gdzie to możliwe powstawać będą estetyczne wiaty, osłony śmietnikowe, które dodatkowo obrastać będą roślinnością.

Skuteczniejsza walka o przestrzeń publiczną 

We Wrocławia od 2014 roku działa Park Kulturowy, który rozprawił się z reklamami i uporządkował przestrzeń publiczną staromiejskiego centrum.

W 2015 weszła w życie ustawa tzw. krajobrazowa, która wprowadzając zmiany jednocześnie w wielu różnych ustawach, pozwoliła samorządom porządkować przestrzeń pod względem nośników reklamowych, małej architektury oraz ogrodzeń.

Wrocław, decyzją Radnych Miejskich, przystąpił do prac nad swoją tzw. uchwałą krajobrazową w we wrześniu 2016 roku. Rok później dokonano analizy miejskich przestrzeni publicznych pod katem elementów istotnych dla uchwały. Następnie przeprowadzone zostały konsultacje społeczne sondujące oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców w tej sprawie. Potrzeba było sporo czasu na opracowanie detalicznych przepisów na terenie całego miasta (czyli na obszarze o powierzchni niemal 30 tys. ha).

Gotowy projekt uchwały uzyskał uzgodnienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozytywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Do 24 maja br. Urząd Miasta będzie zbierać uwagi mieszkańców. Następnie przekonsultowany z mieszkańcami projekt zostanie przedstawiony radnym miejskim do głosowania.

Część zapisów wejdzie w życie po 24 czy 36 miesiącach od przyjęcia dokumentu przez Radę Miejską. To czas, który otrzymają przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości czy właściciele nośników reklamowych na dostosowanie się do nowych wytycznych. Podobnie sytuacja wyglądała po przyjęciu uchwały o Parku Kulturowym, której zapisy uporządkowały przestrzeń w centrum Wrocławia.

Konsultacje

- Mamy do czynienia z tematem, który konsultowany był w kilku etapach. W 2017 rozpoczęliśmy rozmowę o tym z mieszkankami i mieszkańcami, przedstawiając zamierzenie i zbierając opinie poprzez ankietę. Wypowiedziało się wtedy prawie 2700 osób. Ponad 86% stwierdziło, że reklam jest za dużo. 4/5 z nich uważało, że psują one wygląd miasta – mówi Krzysztof Ziental, kierownik działu ds. partycypacji.

- Potem organizowaliśmy spotkania, dla mieszkanek i mieszkańców, reprezentantów firm reklamowych oraz zarządców nieruchomości. Przeprowadziliśmy nawet spacer, podczas którego w przestrzeni miasta dyskutowaliśmy o potrzebnych zmianach. Teraz konsultujemy projekt uchwały, w dużej mierze opartej o wnioski z poprzedniego etapu rozmów – mówi Ziental.

W ramach konsultacji odbędzie się e-debata (21 kwietnia, środa) oraz dwa e-spotkania. Pierwsze spotkanie – zaplanowane na wtorek, 27 kwietnia – skierowane jest do przedstawicieli branży reklamowej, zarządców i właścicieli nieruchomości. Drugie (29 kwietnia, w czwartek) – to spotkanie dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Wrocławia.

Uwagi do projektu uchwały krajobrazowej można zgłaszać w następujących formach: listownie (list tradycyjny, e-mail) i za pomocą platformy ePUAP. Konsultacje trwają do 24 maja 2021 r. (poniedziałek).

Projekt uchwały dostępny jest w BIP Urzędu Miejskiego. 

Dowiedz się więcej na stronie konsultacji – Jaka będzie uchwała krajobrazowa?

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl