wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

5°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 16:05

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Nowe zasady współpracy z radami osiedli już od września. Powstaje też zespół ds. reformy osiedli
Budynek Rady Osiedla Karłowice-Różanka przy ul. Bałtyckiej 8, zdjęcie ilustracyjne fot. Tomasz Hołod - www.wroclaw.pl
Budynek Rady Osiedla Karłowice-Różanka przy ul. Bałtyckiej 8, zdjęcie ilustracyjne

1 września 2022 wchodzą w życie uszczegółowione zasady współpracy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz miejskich jednostek organizacyjnych z radami osiedli. Powstaje także nowy zespół ds. reformy osiedli. W jego skład wejdzie 6 przedstawicieli urzędu oraz 7 przedstawicieli osiedli.

Nowe zasady dla rad osiedli od 1 września 2022

W opublikowanym w sierpniu tego roku dokumencie poruszonych zostało kilka ważnych kwestii, m.in.:

  • Komórki organizacyjne UM oraz jednostki miejskie udzielają informacji radom osiedli w terminie 30 dni od wpłynięcia stosownego wniosku. W takim samym terminie są także zobowiązane informować organy osiedli o przyjęciu lub nieuwzględnieniu ich wniosku. Wyjątek stanowią opinie w sprawie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.
  • Właściwe komórki miejskie mają obowiązek przesyłania do rad osiedlowych do zaopiniowania dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych istotnych dla danego osiedla. Mają także obowiązek poinformowania właściwego osiedla o terminie odbioru robót. Przedstawiciel osiedla ma prawo uczestniczyć w pracach odbiorowych w charakterze obserwatora.
  • Dokumentacja projektów WBO wybranych do realizacji, przekazywana jest, co do zasady, w celach informacyjnych.
  • Rozpatrywane mogą być wyłącznie te uchwały Rad Osiedli, które zostały przekazane za pośrednictwem miejskiej jednostki organizacyjnej, prowadzącej obsługę osiedli. (Obecnie WCRS.)
  • O planowanych konsultacjach, których zakres dotyczy szeroko rozumianych spraw danego osiedla, należy informować rady osiedli na możliwie najwcześniejszym etapie.

Powstaje nowy zespół ds. reformy osiedli

Prezydent Wrocławia powołał nowy Zespół ds. reformy jednostek pomocniczych gminy. Zespół tworzyć będzie trzynaście osób. Większość (7 osób) wybranych w demokratycznych wyborach, spośród przewodniczących zarządów wrocławskich osiedli. Wybory odbędą się we wrześniu, a zespół będzie pracować do końca obecnej kadencji rad.

Zespół zajmie się między innymi uregulowaniem kompetencji Rad Osiedli. Od lat we Wrocławiu toczy się dyskusja o ich liczbie (mamy ich obecnie 48 - najwięcej w Polsce), liczbie radnych osiedlowych (mamy ich ok. 700 - również jedna z większych liczb w Polsce), czy systemie ich pracy (społeczny czy płatny).

Zespół będzie się zbierał nie rzadziej niż raz na kwartał. Powołujące go zarządzenie znajdziecie tutaj.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl