Realizacja WBO 2014

Do realizacji we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2014 oddano 89 projektów. Do tej pory wykonano 73 z nich.

– Pozostałe 14 zadań WBO 2014 zostanie zakończona do połowy roku – zapewnił Bartłomiej Świerczewski z Biura Partycypacji Społecznej UMW.

W trakcie realizacji jest jeszcze 7 projektów związanych z infrastrukturą drogową i rowerową, 4 związane z zielenią miejską i rekreacją i 3 z zagospodarowaniem podwórek. – To właśnie projekty zagospodarowania podwórek było często najtrudniejsze w realizacji. Tam natrafiliśmy na najwięcej niespodzianek – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, z Biura Partycypacji Społecznej UMW. Niektóre opóźnienia wynikały także z innych kwestii. – Wiele projektów łączyliśmy w przetargach, aby uzyskać korzystniejszą cenę. Są one połączone z innymi zadaniami, dlatego termin ich realizacji nieco się wydłużył.

Dwie inwestycje wybrane w WBO 2014 zostały wycofane. Są to chorągiewki przeciwko wypadkom z udziałem łabędzi. – Po przygotowaniu dokumentacji projektowej został on wycofany przez lidera z powodu technicznych problemów z wykonaniem – wyjaśnia Szymczak-Pomianowska. Drugim wycofanym projektem był jeden z projektów rowerowych. – Został on wycofany z powodu wyczerpania środków, ale dzięki przygotowaniu całej dokumentacji jest on realizowany w ramach programu rowerowego.

Realizacja wszystkich projektów zostanie zakończona w połowie roku.