Ramowy kalendarz WBO 2016

Ramowy kalendarz WBO 2016

Termin

Program

styczeń–luty

spotkania informacyjne z mieszkańcami

styczeń–marzec

składanie projektów

marzec–maj

weryfikacja złożonych projektów

czerwiec

konsultacje z liderami projektów

czerwiec–lipiec

składanie poprawek do projektów przez liderów

lipiec–sierpień

weryfikacja poprawionych projektów

wrzesień

publikacja listy projektów poddanych pod głosowanie

wrzesień październik

głosowanie i ogłoszenie wyników WBO2016