Rada ds. Budżetu Obywatelskiego

16 stycznia miało miejsce pierwsze spotkanie Wrocławskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego. Rada działa przy wiceprezydencie Macieju Bluju i będzie uczestniczyć nie tylko przy bieżących pracach nad WBO2015 i jego ewaluacji, ale głównie ma skupić się nad wypracowaniem nowych zasad WBO2016. Projekt ten, z większym niż dotychczas budżetem, ma umożliwić realizację nie tylko projektów ogólnomiejskich ale dzięki podziałowi całej kwoty WBO na poszczególne rejony, ma jeszcze bardziej aktywizować ich mieszkańców.

Skład Rady

  1. Alicja Brzozowska – lider WBO2014, dyrektor SP nr 109
  2. Jarosław Janas – lider WBO2013, WBO2014, radny osiedlowy;
  3. Katarzyna Kajdanek – socjolog UWr, naukowiec zajmujący się m.in. tematyką partycypacji;
  4. Artur Młynarczyk – lider WBO2013, WBO2014, członek stowarzyszenia Parkour Wrocław
  5. Marcin Szeloch – dyrektor Biura Rady Miejskiej, UMW;
  6. Bartłomiej Świerczewski – koordynator WBO;
  7. Aleksander Obłąk – lider WBO2014, członek stowarzyszenia Akcja Miasto;
  8. Grzegorz Ossowski – lider WBO2014, dziennikarz;
  9.  Ks. Grzegorz Trawka – lider WBO2013, WBO2014;
  10. Piotr Uhle – radny RMW.