wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 31°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

PRZYSTANEK Świdnicka: zapoznaj się z raportem z konsultacji

Przystanek Świdnicka - raport z konsultacji społecznych. Wrocław Rozmawia
Przystanek Świdnicka - raport z konsultacji społecznych.

Uczestnicy konsultacji wyraźnie wskazują na potrzebę poprawy użytkowania tej przestrzeni dla pasażerów tramwajów, rowerzystów, ale nie kosztem pieszych. Obecne komfortowe warunki dla aut, a nikłe dla tramwajów i rowerów powinny więc ulec zmianie. Udogodnienia dla tramwajów poparli wszyscy – również kierowcy. Przystanek wiedeński, zrównoważony transport – to najważniejsze wnioski z konsultacji. Teraz czas, aby to wszystko dobrze zaplanować.

Uczestnicy konsultacji dotyczących przystanków Renoma i Arkady (Capitol) na ul. Świdnickiej najliczniej wypowiedzieli się poprzez wypełnienie ankiety (510 ankiet): zarówno elektronicznie (338), jak i papierowo (172). Ponadto zgłoszono 52 uwagi poprzez elektroniczny formularz. Przeszło trzydzieści osób wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym (20 osób) oraz warsztatach konsultacyjnych (11). Za wszystkie aktywności dziękujemy!

Frekwencja we wszystkich formach konsultacji

PRZYSTANEK Świdnicka
Create your own infographics

 

Ankieta – wypowiedź różnych osób, w różnym wieku – w większości aktywnych użytkowników

Wśród respondentów ankiety nieznaczną przewagę stanowią mężczyźni (55%). Prawie połowa (49%) z nich to osoby w przedziale wiekowym 26–39 lat. Przeważały osoby, które w centrum najczęściej są pasażerami komunikacji publicznej (43%), w drugiej kolejności pieszymi (27%). Prawie w równym stopniu wypowiedzieli się kierowcy / pasażerowie samochodu (16%) oraz rowerzyści (14%). Przewaga pasażerów komunikacji publicznej jest zgodna z ich przewagą jako użytkowników w godzinie szczytu (70%). Istotne, iż w przeważającej większości (74%) respondenci to osoby korzystające bardzo często lub często z fragmentów ul. Świdnickiej w okolicy Arkad i Domu Handlowego Renoma.

Obecnie wygoda dla kierowców, jej brak – dla pasażerów tramwajów, rowerzystów i pieszych

Połowa lub blisko połowa respondentów wystawiła negatywną ocenę wygodzie użytkowania tej przestrzeni przez pasażerów tramwaju (50% ocena negatywna, 26% ocena pozytywna) oraz rowerzystów (45% ocena negatywna, 22% ocena pozytywna). W dalszej kolejności, choć już nie tak wyraźnie negatywnie, oceniono wygodę pasażerów autobusu (33% ocena negatywna, 30% ocena pozytywna). Zbliżona ocena, jednakże z nieco większą pozytywną, postawiona została dla wygody pieszych (33% ocena negatywna, 40% ocena pozytywna).

Natomiast najwyżej respondenci ocenili wygodę użytkowania tej przestrzeni dla kierowców / pasażerów samochodu (29% ocena negatywna, 44% ocena pozytywna). Blisko połowa z nich uważa, iż poruszający się samochodem posiadają największy komfort użytkowania fragmentów ul. Świdnickiej w okolicach przystanków Renoma i Arkady (Capitol). Na jednym biegunie więc, w ocenie respondentów, znajduje się komfort kierowców i pasażerów samochodów, na drugim dyskomfort pasażerów tramwaju oraz rowerzystów. Jedynie pasażerowie autobusu oraz piesi sytuują się pośrodku.

przystanek wiedeński

Obecna infrastruktura – największe udogodnienia dla samochodów, najmniejsze dla tramwaju

Respondenci proszeni byli nie tylko o ocenę przestrzeni z perspektywy użytkownika ruchu, lecz także oceniali ją pod kątem istniejącej infrastruktury, a ściśle poziomu udogodnień, które mają wpływ na wygodę użytkowania. Najwyższa pozytywna ocena dla istniejących udogodnień wystawiona została dla samochodu (44% ocena pozytywna, 29% ocena negatywna). Respondenci nie tylko tę wygodę odczuwają, ale również dostrzegają udogodnienia, które na nią wpływają. Środkiem transportu, który w opinii respondentów posiada najmniej udogodnień jest tramwaj (26% ocena pozytywna, 48% ocena negatywna). Zbliżony odsetek respondentów oceniło negatywnie istniejące udogodnienia dla tramwaju, a pozytywnie – dla samochodu. Ponownie więc w ocenie respondentów znalazły się one na dwóch odległych biegunach: samochód na biegunie faworyzowania w przestrzeni, tramwaj – na dyskryminowania. W przypadku pozostałych środków transportu ocena nie jest tak wyrazista. Pieszy, rower oraz autobus zostały ocenione w sposób zbliżony. Wśród nich najwyższą ocenę pozytywną uzyskali piesi (32% ocena pozytywna), najwyższą negatywną – rowery (42% ocena negatywna).

Zmiany – udogodnienia dla tramwaju, potem autobusu i pieszego oraz roweru

Ostatnie pytanie dotyczyło oceny kierunków zmian, a ściślej nadania priorytetu określonemu ze środków transportu poprzez stworzenie udogodnień. Respondenci najwyżej ocenili potrzebę stworzenia udogodnień dla tramwaju (70% ocena pozytywna, 17% ocena negatywna). Ocena ta jest podobna, jeśli weźmie się pod uwagę grupę respondentów z wyłączeniem tych, którzy zadeklarowali, iż w centrum najczęściej są pasażerami komunikacji publicznej66% z nich oceniła potrzebę pozytywnie, 19%negatywnie. W grupie respondentów, którzy zadeklarowali, iż w centrum najczęściej są kierowcami/pasażerami samochodu najwyższa pozytywna ocena również była dla tramwaju (54% ocena pozytywna, 27% ocena negatywna). W ocenie respondentów na drugim miejscu pod względem stworzenia udogodnień jest autobus (58% ocena pozytywna, 18% ocena negatywna), następnie pieszy (58% ocena pozytywna, 25% ocena negatywna) oraz rower (55% ocena pozytywna, 22% ocena negatywna). Najwyraźniejsza ocena negatywna postawiona została przez respondentów dla potrzeby stworzenia udogodnień dla samochodu (50% ocena negatywna, 30% ocena pozytywna) – połowa z nich ocenia ją negatywnie.

Uwagi – Świdnicka przyjazna komunikacji publicznej, pieszym i rowerom, ale przejezdna dla samochodów

Przekazane uwagi stanowią rozwinięcie opinii wyrażonej w ankiecie. Również w nich dokonano negatywnej oceny stanu obecnego (12 uwag). Dotyczyły one przede wszystkim niewygody istniejących przystanków (4) oraz długiego czasu przejazdu przez pl. Kościuszki (3). Wskazywano kierunki zmian, które powinny zakładać nadanie priorytetu dla komunikacji publicznej (7), a także pieszej (4) i rowerowej (4). Wprost wypowiedziano się na temat ograniczenia ruchu samochodowego (2). W kwestii przystanków najczęściej jako optymalne rozwiązanie w obu konsultowanych przypadkach wskazywano przystanek wiedeński (17), również dla autobusu (2). Wypowiadano się dość licznie na temat komunikacji rowerowej. Najczęściej proponowano wyznaczenie pasów rowerowych w obu kierunkach (7) lub tylko od południa.

Spotkanie konsultacyjne – odważne wejście na ścieżkę zrównoważonej mobilności i nieschodzenie z niej

Podczas spotkania konsultacyjnego, nie tylko opowiadano się w sposób jednoznaczny, za nadaniem priorytetu dla komunikacji publicznej, pieszej i rowerowej poprzez stworzenie przystanków wiedeńskich, szerokich pasów rowerowych i wygodnych chodników, lecz także wyrażano się z aprobatą o samych konsultacjach, bowiem, jak wyraził wprost jeden z uczestników: "Świdnicka jako główna brama do centrum miasta na południu, wymaga takiej rozmowy". Owa brama w opinii uczestników spotkania powinna prowadzić do miasta, którego mieszkańcy korzystają głównie z transportu zbiorowego lub rowerowego oraz chodzą pieszo.

 

 

Warsztaty konsultacyjne – pakiet daleko posuniętych zmian wprowadzany rozważnie

Warsztaty konsultacyjne stworzyły warunki do zaproponowania szczegółowych rozwiązań. Uczestnicy nie tylko zgodnie przyjęli, iż wygodę pasażerom przyniesie przystanek typu wiedeńskiego, lecz opowiadali się także za szerokimi zmianami w tej przestrzeni miasta, które spowodują, iż nadanie priorytetu dla komunikacji publicznej, pieszej i rowerowej dokonana się w sposób, który zminimalizuje negatywne skutki dla komunikacji samochodowej. Podkreślano więc potrzebę edukacji i klarownej informacji, która wyjaśni potrzebę zmian i ich motywację.

Konsultacje – analiza – koncepcja

Kolejnym krokiem będzie opracowanie kompleksowej koncepcji zmian na ciągu ul. Świdnickiej – co najmniej od ul. Podwala do ul. Piłsudskiego – zakładającej priorytet dla tramwajów i wprowadzenie wygodnych przystanków wraz z propozycją etapowego wprowadzenia zmian w przestrzeni ulicy. Przygotowanie koncepcji nastąpi najpóźniej w drugim kwartale bieżącego roku.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama