Przyjdź na Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

Formularz zgłoszeniowy otwarty do 20 maja. 3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych tonajwiększe spotkanie przedstawicieli wrocławskiego III sektora, Gminy Wrocław oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia będzie 30-lecie działania organizacji społecznych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w wolnej Polsce.

28 maja 2019 roku spotkamy się w kompleksie przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu

Centrum Sektor 3 / Skatepark / PPM Zajezdnia.

Wydarzenie FB

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ?

Zależy Ci na Wrocławiu - mieście, w którym żyjesz?
Wiesz co można w nim zrobić lepiej?
Możesz mieć wpływ na zmiany!

Kongres to:

  • międzysektorowe spotkanie dla tych, którzy potrzebują usłyszeć siebie nawzajem;
  • miejsce, gdzie można zaprezentować efektywne działania, które poprawiają jakość życia we Wrocławiu;
  • możliwość wymiany doświadczeń dla osób z różnych środowisk;
  • spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora i administracji;
  • przyjazna przestrzeń umożliwiająca poznanie wrocławskich organizacji;
  • szansa na nawiązanie współpracy, która umożliwi pełniejsze działania na rzecz lokalnych społeczności.

Na Kongres warto przyjść, bo spotkają się na nim wszyscy, którzy chcą zmieniać lub już zmieniają nasze miasto od strony społecznej.

REJESTRACJA NA 3. KONGRES:
poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny do 20 maja 2019 roku:

W załączeniu przesyłamy Program Kongresu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Kongres jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Kongres organizują:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"
Fundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"
Centrum ds. Katastrof i Klęśk Żywiołowych "TRATWA"
Fundacja Eudajmonia

przy wsparciu Koalicji na rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy:
Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Fundacja Aktywny Senior
Stowarzyszenie Żółty Parasol
Fundacja Hobbit
Fundacja Dom Pokoju
Fundacja Avant Art
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław - www.wroclaw.pl
Wrocław Rozmawia

Do pobrania