Przyjazne ulice we Wrocławiu

O co chodzi w konsultacjach "przyjazne ULICE"? Dlaczego warto wziąć w nich udział? Do 6 maja czekamy na twoją opinię!

Zadbajmy o standardy kształtowania ulic przyjaznych mieszkańcom i środowisku

Ulice miejskie to bardzo ważna część przestrzeni publicznej Wrocławia, przestrzeni, z której każdego dnia korzystamy, którą przemieszczamy się w drodze do pracy, szkoły, sklepu, parku.

Ulice kształtują układ przestrzenny miasta, wydzielają poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu, a także łączą je między sobą. Szacuje się, że ulice miejskie stanowią ok. 30% wszystkich powierzchni uszczelnionych, co z kolei przyczynia się do powstawania zjawiska miejskiej wyspy ciepła i nadmiernego spływu wód opadowych z terenów zurbanizowanych.

Wrocław, plac Grunwaldzki.

Dlatego właśnie zagospodarowanie przestrzeni ulicy, powinno mieć na względzie zarówno aspekty społeczne, funkcjonalne, kompozycyjne, a także środowiskowe. Badania naukowe prowadzone w wielu miejscach na świecie pokazują, że drzewa przyuliczne mogą obniżyć temperaturę powietrza do kilku stopni Celsjusza, w strefie zacienienia redukują też ilość absorbowanego przez nawierzchnie ciepła.

Ogrody deszczowe, muldy chłonne czy inne urządzenia bioretencyjne mogą zatrzymać nawet do 70% spływów wód powierzchniowych, a także oczyścić wodę z rożnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich. Zielone ulice są częściej i chętniej użytkowane przez mieszkańców zwłaszcza w okresach wyższych temperatur. 

Porozmawiajmy o zmianach

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, podczas którego będziemy wspólnie pracować nad modelami ulic dla Wrocławia – ulic atrakcyjnych i dostosowanych do potrzeb różnych użytkowników: pieszych, rowerzystów, kierowców; ulic z zielenią i rozwiązaniami pozwalającymi zatrzymać wodę opadową.

Wrocław, ul. K. Komedy.

Będziemy zastanawiać się, jakie szerokości ulic w ich liniach rozgraniczających powinny być przyjęte jako optymalne. Skoncentrujemy się na ulicach dojazdowych i lokalnych, które należą do tych najczęściej projektowanych na terenach mieszkaniowych i które powinny godzić wiele funkcji – od społecznych po ekologiczne.

Omówimy poszczególne elementy i ich rozmieszczenie w pasie drogowym, takie jak: zieleń, elementy proekologicznego gospodarowania wodą opadową, strefy dla pieszych, rowerzystów, komunikacji kołowej i parkingi, a także sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Jak konsultujemy?

przyjazne ULICE - strona www

Wypowiedz się! Przedstaw swoją opinię!  ANKIETA |15.04 – 6.05.2019

Wydarzenie na FB

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 25.04.2019, g. 17.00 | MEDIATEKA, pl. Teatralny 5

Zapraszamy do udziału!