Przedstawiono harmonogram realizacji projektów WBO 2014

Liderzy tegorocznych projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego spotkali się z miejskimi urzędnikami.

W ponad godzinnym spotkaniu, w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej uczestniczyło 60 liderów WBO. Rozmawiano o realizacji zgłoszonych pomysłów.

Jednostki miejskie, które będą realizować tegoroczne projekty WBO, to m.in. – Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocławskie Mieszkania.

– Ważna informacja jest taka, że budżety poszczególnych projektów nie mogą zostać przekroczone. jeśli realizacja projektu nie zmieści się w danej kwocie przeznaczonej na projekt, wówczas w porozumieniu z liderem trzeba będzie ograniczyć zakres danego projektu – mówi Bartłomiej Świerczewski, koordynator Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Co ważne liderzy będą mieć bezpośredni wpływ na to co znajdzie się w projekcie dotyczącym konkretnej realizacji, będą też zapraszani na odbiory końcowe wykonanych prac.

– Realizację wszystkich projektów planujemy do końca 2015 r. Jednak przybliżone daty realizacji możemy poznać dopiero na etapie przygotowywania przetargów – dodaje Bartłomiej Świerczewski.

Ramowy harmonogram dotyczący realizacji projektów WBO 2014:

  • IV kwartał 2014 – konsultacje z liderami w jednostkach realizujących projekty
  • IV kwartał 2014/I kwartał 2015 - opracowanie dokumentacji projektowej
  • I/II kwartał 2015 - procedury przetargowe
  • II/III/IV kwartał 2015 - realizacja i odbiory

Wyniki WBO 2014 – lista zwycięskich projektów.

Więcej o tegorocznej edycji WBO – czytaj tutaj.