Pierwsze projekty na WBO 2014

Trzeci dzień – cztery projekty

Ruszył pierwszy etap Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Od poniedziałku można składać wnioski na projekty w sposób tradycyjny, czyli listownie lub osobiście w Biurze Rady Miejskiej. Można również wypełnić specjalny internetowy formularz. Z tego ostatniego sposobu skorzystali pierwsi autorzy pomysłów, którzy już zgłosili swoje projektu do WBO 2014.

Jeden z nich dotyczy powstania siłowni na powietrzu przy Gimnazjum nr 43. Drugi dotyczy budowy chodnika przy ul. Boguszowskiej, a trzeci montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kosmonautów, Boguszowskiej i Złotnickiej. Czwarty projekt, złożony dzisiaj, o nazwie „Animals” dotyczy m.in. kontynuacji i rozszerzenia programu czipowania zwierząt domowych.

Wszystkie projekty, które wpłyną do WBO 2014, zostaną opublikowane za kilka tygodni na naszej stronie.

Przypomnijmy, że w tym roku na Wrocławski Budżet Obywatelski przeznaczone jest 20 milionów zł. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 1,5 miliona. W ramach WBO 2014 mogą być realizowane tylko projekty inwestycyjne i będą one podzielone na trzy części: o wartości nie przekraczającej 100 tys. (5 mln zł); o wartości od 100 do 500 tys. zł (8 mln zł) oraz o wartości od 500 tys. do 1,5 mln zł (7 mln zł).

Więcej szczegółów o Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2014.

arc