PARKowy GAJ: Zapoznaj się z raportem z konsultacji!

Jak respondenci odpowiadali na pytania postawione w ankiecie? Jakie uwagi przesłano? O czym dyskutowano podczas spaceru badawczego? Odpowiedzi przynosi raport z konsultacji.

Z różnorodnych form konsultacji (ankieta, zbieranie uwag, warsztaty dla dzieci, spacer badawczy) w sposób czynny skorzystały 544 osoby, a ok. 600 osób pojawiło się w Mobilnych Punktach Konsultacyjnych.

W raporcie zaprezentowano zarówno zbiorcze wyniki ankiet, jak i wszystkie uwagi zgłoszone drogą elektroniczną lub papierową. Ponadto spisano opinie i propozycje wyrażone podczas spaceru badawczego. Za wszystkie opinie i uczestnictwo jeszcze raz dziękujemy!

Kolejnym krokiem będzie przekazanie raportu do jednostki, która wyłoni wykonawcę koncepcji i projektu, którego inspirację stanowić będą rekomendacje mieszkańców. Będziemy informować o postępach prac.


Create column charts

Do pobrania