Park przy Kolejowej

Park przy Kolejowej

Konsultacje koncepcji odnowy parku przy Kolejowej.

Park przy Kolejowej staraniem Rady Osiedla Przedmieście Świdnickie zostanie poddany odnowie. W 2019 roku na ten cel zostaną przeznaczone środki w wysokości 750 tysięcy złotych pochodzący z Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

Jesteśmy po pierwszym etapie konsultacji, podczas których zbieraliśmy opinie mieszkańców – wytyczne do sporządzenia koncepcji zagospodarowania tego terenu. Teraz zaprezentujemy wizualizację tego, jak ma wyglądać nowy park i jakie funkcje oferować.

Spotkanie konsultacyjne

Bądź na spotkaniu konsultacyjnym – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Firlej – Ośrodek Działań Artystycznych (ul. Grabiszyńska 56). Podczas niego projektanci wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej zaprezentują dwa warianty koncepcji, o których będziemy mogli porozmawiać.

Ponadto mieszkańcy od 4 (dzień po spotkaniu) do 16 czerwca będą mogli również składać swoje uwagi poprzez formularz zamieszczony poniżej.

O konsultacjach

TERMIN KONSULTACJI
3–16 czerwca 2019

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Park pomiędzy ulicą Kolejową, Grabiszyńską, Szpitalną a Tęczową.

ZAKRES KONSULTACJI
Dwie propozycje koncepcji zagospodarowania tego terenu.

CEL KONSULTACJI
Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat przedstawionych koncepcji zagospodarowania parku.

EFEKT KONSULTACJI
Raport z konsultacji.

ADRESACI KONSULTACJI
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w szczególności użytkownicy parku.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 3.06.2019, g. 18.00 | ODA Firlej, ul Grabiszyńska 56

FORMULARZ OPINII | 4–16.06.2019