Ostateczna liczba zgłoszonych projektów WBO 2018

Znamy już liczbę projektów oraz ich podział wedle kategorii.

Łącznie do tej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 645 projektów. Elektronicznie wpłynęło 644 pomysłów, jeden zgłoszony został papierowo. Projektów ogólnomiejskich jest 164, osiedlowych – 481. Liczba liderów WBO 2018 – 371.

Projekty wg kategorii

  • zabytkowe – 50, w ramach pilotażowego projektu WBO na zabytki we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków

  • zieleń / rekreacja – 215
  • pieszo / rowerowe – 117
  • drogowe – 60
  • sport – 31
  • podwórka - 31
  • place zabaw – 29
  • komunikacja zbiorowa – 17
  • rewitalizacja – 11
  • inne – 79

Zobacz zgłoszone projekty

Aktywność osiedli

Najwięcej projektów, 66 zgłoszono w rejonie 10 (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina), najmniej, 16 w rejon 2 (Karłowice-Różanka, Kleczków)

Projekty ogólnomiejskie

Zgłoszono 164 projekty

nn
Infogram

 

Co teraz?

Teraz wszystkie pomysły będą weryfikowane pod względem formalnym, a w czerwcu odbędą się spotkania z liderami, na których będziemy omawiać wprowadzenie ewentualnych zmian lub poprawek.

Wszystko po to, aby przygotować listę pomysłów, która zostanie poddana publicznemu, jesiennemu głosowaniu. Liderzy i mieszkańcy są informowani o postępach procedury na bieżąco, mają na nią wpływ i mogę brać w niej aktywny udział.

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Do pobrania