O konsultacjach

Zapoznaj się ze szczegółami konsultacji Osiedla kompletne II.

Kiedy konsultujemy?

4–24 listopada 2019 r.

Co konsultujemy?

Projekt wytycznych przestrzennych na rzecz osiedla kompletnego dla czterech jednostek urbanistycznych:

 • Jagodno
 • Jerzmanowo-Jarnołtów
 • Śródmieście Południowe
 • Maślice Małe

Jaki zakres konsultacji?

Zebranie opinii dotyczących projektu wytycznych przestrzennych, w szczególności zweryfikowanie:

 • zaproponowanych ról wskazujących, w jaki sposób miejsce może służyć mieszkańcom;
 • zaproponowanych składników wyposażenia dla poszczególnych miejsc;
 • zaproponowanych wytycznych szczegółowych dla poszczególnych miejsc.

Jaki cel konsultacji?

Zebranie opinii, które pozwolą na weryfikację zaproponowanych wytycznych.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji oraz poprawione wytyczne na rzecz osiedli kompletnych.

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w szczególności osiedli, których dotyczą wytyczne.

Jak konsultujemy?

SPOTKANIA KONSULTACYJNE:

 • JERZMANOWO–JARNOŁTÓW | 4.11.2019, g. 18.00 | Świetlica, ul. Jerzmanowska 102
 • MAŚLICE MAŁE | 5.11.2019 r., g. 18.00 | Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 7, ul. Suwalska 5
 • JAGODNO | 6.11.2019 r., g. 18.00 | siedziba Rady Osiedla Jagodno, ul. Jagodzińska 15
 • ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE | 7.11.2019 r., g.18.00 | siedziba Rady Osiedla Powstańców Śląskich, ul. Gajowicka 96A

FORMULARZ OPINII | 4–24 listopada 2019 r.