wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

10°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: brak pomiaru

brak danych z GIOŚ

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie nadania statutu WCZ SPZOZ
konsultacje społeczne, grafika ilustracyjna Wrocław Rozmawia
konsultacje społeczne, grafika ilustracyjna

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XXIII/500/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określeniaszczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego luborganizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącychdziałalności statutowej tych organizacji zmieniona uchwałą nr XLVI/1097/13 RadyMiejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. (T.j. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r.poz. 3063);
  • Zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. wsprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktówprawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjamipozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wdziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (BU RMW z 2015r. poz. 386).

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady MiejskiejWrocławia zmieniającej uchwałę nr XXIII/500/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawienadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu PublicznemuZakładowi Opieki Zdrowotnej.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.08.2022 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 01.09.2022 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w formie:

  • pisemnej (decyduje data wpływu) na adres:

Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychUrzędu Miejskiego Wrocławiaul. G. Zapolskiej 450-032 Wrocław

  • elektronicznej na adres: wzd(at)um.wroc.pl

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych orazpodmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/500/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl