Odbiór poczty, korespondencja - informacja dla NGO

W związku z wymogami wprowadzonymi przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, informujemy...

Szanowni Państwo,

W związku z wymogami wprowadzonymi przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy że od 25 maja 2018 r. cała korespondencja w tym m. in. umowy, aneksy do umów wysyłana będzie do NGO przede wszystkim / w pierwszej kolejności za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Osoby umocowane do reprezentowania organizacji (np. członkowie zarządu widniejący w KRS lub innym rejestrze a także osoby, posiadające ważne i prawidłowo udzielone pełnomocnictwo) mogą odbierać dokumenty również osobiście. Warunkiem jest możliwość sprawdzenia danych takiej osoby na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej