Obszar rewitalizacji we Wrocławiu – odpowiedzi na pytania

źródło: gis.um.wroc.pl

10 czerwca weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Pociągnie za sobą kilka zmian, dlatego odpowiadamy na najczęściej zadawane przez Was pytania.

Gdzie można zapoznać się z treścią uchwały?

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Jakiego obszaru dotyczy uchwała?

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji obejmuje osiedla: Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie.

Mapę w pełnej rozdzielczości można pobrać stąd

Czy Miasto będzie miało prawo pierwokupu na tym obszarze?

Nie. W uchwale nie ustanowiono na rzecz Gminy Wrocław prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Jak sprawdzić, czy nieruchomość leży w obszarze objętym uchwałą?

W Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia znajduje się mapa, za pomocą której można sprawdzić po adresie pocztowym lub geodezyjnym, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Czy Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji?

Nie. Rada Miejska Wrocławia nie podjęła uchwały na podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Skąd wziąć zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji lub Specjalną Strefą Rewitalizacji?

W przypadku konieczności otrzymania zaświadczenia zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej. W nim znajduje się wzór wniosku, formularz oraz szczegółowy opis procedury postępowania.