wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

16°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:10

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Nabór stron Panelu Obywatelskiego

Nabór stron Panelu Obywatelskiego

Zgodnie z Regulaminem Panelu, przez Stronę rozumie się organizację, instytucję, urząd lub grupę nieformalną, której działalność jest związana z tematyką Panelu lub na którą bezpośredni wpływ mają kwestie poruszane podczas Panelu.

Jakie prawa mają Strony?

Strony biorące udział w Panelu mają prawo do:

1) przedstawienia swojego stanowiska w formie ustnej prezentacji podczas spotkania Panelistów i Panelistek, w tym także do proponowania Rekomendacji oraz odnoszenia się do wystąpień Ekspertów i Ekspertek;

2) przekazania Panelistom i Panelistkom w formie papierowej i elektronicznej streszczenia stanowiska, o którym mowa w pkt 1;

3) przekazania Panelistom i Panelistkom w formie papierowej i elektronicznej swoich uwag do propozycji Rekomendacji Ekspertów i Ekspertek oraz innych Stron;

4) przekazywania Panelistom i Panelistkom wszelkich innych materiałów dotyczących tematu Panelu;

5) składania wniosków o odwołanie Facylitatora lub Facylitatorki;

6) zgłaszania zastrzeżeń i uwag odnośnie przebiegu Panelu do Zespołu Monitorującego

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Panelu, który szczegółowo wyjaśnia i reguluje kwestie funkcjonowania Stron.

Jak się zgłosić?

Warunkiem udziału Strony w Panelu jest zgłoszenie uczestnictwa Zespołowi Koordynującemu drogą elektroniczną do dnia 29 lutego 2020 r. na adres e-mail: [email protected].

W zgłoszeniu Strona powinna wykazać, że spełnia warunki określone w § 4 pkt 6 Regulaminu.

Podmiot, któremu Zespół Koordynujący odmówi udziału w Panelu, może złożyć odwołanie od jego decyzji do Zespołu Monitorującego, drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], w terminie 14 dni od otrzymania odmowy udziału w Panelu.

Rozstrzygnięcie Zespołu Monitorującego jest ostateczne.

Lista Stron biorących udział w Panelu zostanie opublikowana na stronie internetowej Panelu.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl