wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

15°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 03:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Nabór stron Panelu Obywatelskiego
nabór stron Panelu Obywatelskiego, zdjęcie ilustracyjne Wrocław Rozmawia
nabór stron Panelu Obywatelskiego, zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału we Wrocławskim Panelu Obywatelskim w charakterze Strony! Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną do dnia 29 lutego 2020 r.

Nabór stron Panelu Obywatelskiego

Zgodnie z Regulaminem Panelu, przez Stronę rozumie się organizację, instytucję, urząd lub grupę nieformalną, której działalność jest związana z tematyką Panelu lub na którą bezpośredni wpływ mają kwestie poruszane podczas Panelu.

Jakie prawa mają Strony?

Strony biorące udział w Panelu mają prawo do:

1) przedstawienia swojego stanowiska w formie ustnej prezentacji podczas spotkania Panelistów i Panelistek, w tym także do proponowania Rekomendacji oraz odnoszenia się do wystąpień Ekspertów i Ekspertek;

2) przekazania Panelistom i Panelistkom w formie papierowej i elektronicznej streszczenia stanowiska, o którym mowa w pkt 1;

3) przekazania Panelistom i Panelistkom w formie papierowej i elektronicznej swoich uwag do propozycji Rekomendacji Ekspertów i Ekspertek oraz innych Stron;

4) przekazywania Panelistom i Panelistkom wszelkich innych materiałów dotyczących tematu Panelu;

5) składania wniosków o odwołanie Facylitatora lub Facylitatorki;

6) zgłaszania zastrzeżeń i uwag odnośnie przebiegu Panelu do Zespołu Monitorującego

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Panelu, który szczegółowo wyjaśnia i reguluje kwestie funkcjonowania Stron.

Jak się zgłosić?

Warunkiem udziału Strony w Panelu jest zgłoszenie uczestnictwa Zespołowi Koordynującemu drogą elektroniczną do dnia 29 lutego 2020 r. na adres e-mail: [email protected].

W zgłoszeniu Strona powinna wykazać, że spełnia warunki określone w § 4 pkt 6 Regulaminu.

Podmiot, któremu Zespół Koordynujący odmówi udziału w Panelu, może złożyć odwołanie od jego decyzji do Zespołu Monitorującego, drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], w terminie 14 dni od otrzymania odmowy udziału w Panelu.

Rozstrzygnięcie Zespołu Monitorującego jest ostateczne.

Lista Stron biorących udział w Panelu zostanie opublikowana na stronie internetowej Panelu.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl