Muchoborskie Centrum Sportu Trawowa – ruszył II etap prac

fot. https://www.facebook.com/wroclawskibudzetobywatelski

Muchoborskie Centrum Sportu przy ulicy Trawowej to zadanie realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ruszył właśnie II etap prac, który obejmuje zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego.

Za nami pierwsze wykonane zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, które obejmowały modernizację istniejącego, przedwojennego, boiska piłkarskiego na Muchoborze. Przeprowadzono renowację murawy, a także wybudowano okalającą ją bieżnię.

Ponadto pojawiły się piłkochwyty i kosze na śmieci. Teren przekazano mieszkańcom osiedla, którzy przez długi czas starali się o miejsce, gdzie nie tylko będą mogli uprawiać sport, ale także odpocząć. 

Na tym jednak nie poprzestali, gdyż w kolejnych edycjach WBO ponownie zgłosili projekt dalszego rozwoju tego terenu i zwyciężyli. Obecnie trwają prace nad II etapem modernizacji, które obejmują:

  • plac zabaw dla starszych dzieci z elementami kalisteniki,
  • plac rekreacyjny o nawierzchni typu parkowego dla różnych gier i zabaw terenowych, w tym gry w boule,
  • ścieżki i chodniki,
  • elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
  • boisko do badmintona na nawierzchni z trawy naturalnej,
  • oświetlenie parkowe i ogrodzenie zewnętrzne terenu.

Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie obszaru sportowo-rekreacyjnego i podniesienie bezpieczeństwa osób korzystających z jego uroków. Dodatkowo zlikwidowane ogrodzenie od strony ul. Hłaski (w zamian nasadzenie drzew i krzewów), powinno przyczynić się do łatwiejszego korzystania z opisywanego obszaru.

Prace powinny zakończyć się w listopadzie 2018 roku.