wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 03:35

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Mikrogranty - znamy zwycięskie projekty III naboru!

Od 1 do 15 września wrocławianie zgłaszali, w trzecim i ostatnim w tym roku naborze do Mikrograntów, pomysły na oddolne, lokalne inicjatywy. Znamy już wyniki i wiemy, które projekty będziemy realizować jesienią i zimą z Wami w mieście!

We wrześniu rozpoczęliśmy ostatni nabór do organizowanych pod wspólną nazwą, ogólnomiejskich Mikrograntów. We współpracy ze Strefą Kultury Wrocław oraz Fundacją Umbrella, osoby fizyczne i grupy nieformalne, młode organizacje pozarządowe oraz grupy młodzieżowe będą mogły od połowy października realizować łącznie 32jesienno-zimowe projekty o charakterze lokalnym.

Ogólnomiejski Program Mikrogranty powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

Każda ze ścieżek prowadziła osobne nabory, w ramach których eksperci zaproszeni do komisji oceniali 101 poprawnych formalnie inicjatyw. Poniżej znajdziecie wyniki:

Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych – Edycja 18. – specjalna, wrzesień 2018

Z Waszych 52 pomysłów, które zostały przekazane do dwuetapowej oceny, niezależne, zewnętrzne komisje wybrały 9 zwycięskich projektów. W skład każdej z komisji wchodzili zaproszeni przez nas specjaliści – zarówno praktycy, jak i teoretycy lokalnych projektów animacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych czy artystycznych.

Szczegółową ocenę wszystkich inicjatyw oraz opis 9 zwycięskich projektów znajdziecie TUTAJ.

Mikrogranty NGO- III nabór 2018 r.

Do ścieżki dla młodych organizacji pozarządowych (do 5 lat działalności) do oceny merytorycznejprzekazano 32 wnioski. 12z nich zostanie dofinansowanych kwotami od 5 do 10 tysięcy złotych brutto.

Szczegółowa ocena wszystkich inicjatyw oraz opisy zwycięskich projektów znajdziecie TUTAJ.

Mikrogranty młodzieżowe – III nabór 2018 r.

W naborze dla nieformalnych grup złożonych z minimum trzech osób w wieku od 13 do 21 lat, z których przynajmniej jedna musi być pełnoletnia, spłynęło 17 projektów. Dofinansowanie na poziomie 1 tysiąca złotych brutto otrzyma 11 inicjatyw.

Szczegółową ocenę wszystkich inicjatyw oraz opis 11 zwycięskich projektów znajdziecie TUTAJ.

Wciąż możecie aplikować w naborze ciągłym do ścieżki Mikrogranty młodzieżowe, a z kolejnymi naborami w ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych oraz młodych NGO  wracamy w 2019 roku.

Zapraszamy Was też na spotkanie inicjatorów wszystkich 9 projektów, które będą realizowane w ramach ścieżki dla osób fizycznych i grup nieformalnych. 20 października, między 11.00 a 14.00 spotkamy się w Barbarze (ul. Świdnicka 8b) na 7. Mikroagorze!

Do zobaczenia w mieście!

Więcej informacji na:

www.wroclaw.pl/Mikrogranty

www.strefakultury.pl/mikrogranty

www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyNGO

www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe

www.facebook.com/mikrogranty

www.instagram.com/mikro.granty

 

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Celem programu jest umożliwienie zdobycia i rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Ważne jest dla nas wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl