wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 22°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Laboratoria Obywatelskie

Zwiększenie liczby mieszkańców angażujących się we Wrocławski Budżet Obywatelski. Tak w kilku słowach można opisać projekt „Laboratoriów Obywatelskich”. Warsztaty, jako lokalny pilotaż tej formy współpracy z mieszkańcami, odbyły się w roku 2015 w oparciu o brytyjską metodę Planning for Real.

Warsztaty miały miejsce na Oporowie, Biskupinie-Sępolnie-Dąbiu-Bartoszowicach, Borku, Szczepinie i Brochowie. Na każdym z tych osiedli odbyła się seria czterech spotkań. Partnerami Biura Rady Miejskiej w projekcie Laboratoriów Obywatelskich było Towarzystwo Urbanistów Polskich i Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz ponad 20 wolontariuszy.

Jak wyglądały warsztaty?

Podczas pierwszego z nich mieszkańcy wybierali konkretne miejsca, o których chcieli rozmawiać i proponowali najważniejsze dla nich tematy. Na drugim dzieci w szkole przygotowywały kolorowe makiety dla wskazanych terenów. Na trzecim i czwartym spotkaniu mieszkańcy wskazywali na tych makietach główne miejscowe wyzwania, projekty, a także rozmawiali z ekspertami i urzędnikami.

– Metoda jest efektowna. Nie polega na debatowaniu, w którym zawsze górę biorą ci najbardziej wygadani – tłumaczy Łukasz Medeksza wiceprezes wrocławskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. – To praca z mapami i makietami. I to nie profesjonalnymi, a wykonanymi przez dzieci. Warsztaty są otwarte dla wszystkich. Nie trzeba walczyć o głos, wystarczy napisać swoją uwagę na kartce i wpiąć ją w odpowiednim miejscu makiety.

Stosowanie tej atrakcyjnej i ciekawej metody pozwala mieszkańcom na lepsze poznanie swoich potrzeb i sąsiadów w lokalnym środowisku, a tym samym proponowanie ciekawych i pożytecznych projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywtaelskiego. W przyszłości, planuje się kontynuację Laboratoriów Obywatelskich o szerszym zasięgu, obejmującym więcej wrocławskich osiedli.

Reklama