Konsultacje zakończone, czas na korekty

Czas na liderów

3 lipca zakończyły się spotkania organizowane w ramach konsultacji projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zorganizowanych zostało 10 spotkań w różnych częściach miasta, na których omawiane były te projekty, które zostały zgłoszone w danym rejonie, na sąsiadujących ze sobą osiedlach. Omawiane były szczegółowo te projekty, o których chcieli rozmawiać mieszkańcy. Wyjaśniano też wyniki weryfikacji i starano się pomagać poprawiać te elementy, co do których zostały zgłoszone uwagi. W każdym ze spotkań uczestniczyli pracownicy komórek merytorycznych, którzy weryfikowali poszczególne projekty.

W spotkaniach uczestniczyło w sumie ok. 400 osób – liderów i zainteresowanych mieszkańców. Dodatkowo przez cały ten czas działał i działa adres e-mail: budzetobywatelski@um.wroc.pl za pomocą którego również na bieżąco udzielane są informacji o WBO lub poszczególnych projektach.

Do 14 lipca czas dla liderów projektów

Mimo zakończenia spotkań, liderzy mają jeszcze czas do 14 lipca włącznie, aby zgłosić do swoich projektów niezbędne korekty. Mogą to robić poprzez wypełnienie formularza poprawkowego zamieszczonego na naszej stronie www.wroclaw.pl/wbo i przekazanie go do Biura Rady Miejskiej. Poprawione projekty zostaną następnie jeszcze raz przeanalizowane przez merytoryczne komórki urzędu. 

Kolejny etap

Kolejnym etapem WBO będzie zarekomendowanie prezydentowi Wrocławia przez Zespół Opiniujący tych projektów, które mogą zostać poddane pod głosowanie. Pod koniec sierpnia prezydent złoży do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie konsultacji ogólnomiejskich a ta, na sesji 4 września ostatecznie zdecyduje, które projekty zostaną poddane pod konsultacje. W ramach ogłoszonych przez Radę Miejską Wrocławia konsultacji, odbędzie się głosowanie. Planowane ono jest między 15-29 września br.

Bartek Świerczewski, koordynator projektu