wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:25

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Konsultacje w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Konsultacje w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Redakcja www.wroclaw.pl,

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LX/1424/18 w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia.

Podstawa prawna:

  1. art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.);
  2. uchwała nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowegosposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjamipozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawamiejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmienionauchwałą nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. (t.j. Dz. Urz.Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063);
  3. zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasadpostępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowegoz radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tychorganizacji (BU RMW z 2015 r. poz. 386).

Prezydent Wrocławia

przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LX/1424/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia poprzez:opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 15.03.2019 r.Termin zakończenia konsultacji: 29.03.2019 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w formie:

  1. pisemnej (decyduje data wpływu) na adres:Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychUrzędu Miejskiego Wrocławiaul. G. Zapolskiej 450-032 Wrocław
  2. elektronicznej na adres:[email protected]

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LX/1424/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl