Konsultacje w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

fot. pixabay.com

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych. Konsultacje prowadzone były od 5 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały umieszczona była w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Wrocławia.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można było przesłać w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r. na adres:

  • sekretariat@mops.wroclaw.pl
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6,
    53-611 Wrocław.

Podsumowanie konsultacji:

Do dnia 19 kwietnia 2019 r. na wskazane powyżej adresy wpłynęły pisemne uwagi i opinie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – zestawienie w załączniku do informacji.

Do pobrania