wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 20°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Zgłoś opinię! [KONCEPCJA]

ankieta - grafika ilustracyjna Wrocław Rozmawia
ankieta - grafika ilustracyjna

Powstały trzy koncepcje urządzenia podwórka. Każda z nich zakłada uporządkowanie komunikacji pieszej i samochodowej oraz wydzielenie miejsca na postój aut i na potrzeby zaopatrzenia obiektów usługowych.

Zdaniem projektantki warto oddzielić zielenią budynki od strefy ruchu, natomiast nie trzeba przebudowywać kanalizacji na wodę deszczową – część deszczówki będzie kierowana tam, gdzie zieleń, i na teren miejsc postojowych, które będą pokryte kratą obsianą trawą.

Wersja 1 

Ze względu na drzewo rosnące przy wjeździe (jednocześnie wejście) na podwórko, proponuje się zwężenie go do szerokości 2,9 m, a od granicy chodnika – skucie asfaltu i położenie nawierzchni przepuszczającej wodę.

W centralnej części podwórza zaplanowano utworzenie miejsca zbiórki odpadów do  na tyle pojemnych kontenerów, by zajmowały mniej miejsca niż dotychczas. Proponuje się też, by centralną „wyspę” z miejscami postojowymi (10) oddzielić za pomocą Eko-kraty obsianej trawą, i by posadzić zieleń: od strony szkoły 7 drzew, a tuż przy budynkach – krzewy niewymagające słońca. Ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu (do śmietnika, trafostacji i obiektów usługowych) zaprojektowano drogą „okólną”. Od budynków do centralnej strefy komunikacji prowadzić będą dojścia piesze z kostki betonowej. 

Na podwórku nie zaprojektowano żadnych elementów rekreacyjnych.

Koncepcja

Wersja 2 

Wjazd miałby być identyczny, jak w wersji 1. Proponuje się mniejsze zieleńce przy budynkach i większą „wyspę” do parkowania (16 miejsc i jedno dla osoby z niepełnosprawnością), co pozwoli zwiększyć powierzchnię Eko-kraty. W tym wypadku można zaproponować nieco szerszy pas zieleni wzdłuż placu zabaw i terenu szkolnego. Odpady będą gromadzone do pojemników półpodziemnych (3 o wielkości 5m³ i 2 po 3m³). 

Koncepcja

Wersja 3

Parking planuje się na 18 aut zwykłych i jedno dla osoby z niepełnosprawnością. Przewiduje się też, że półpodziemne pojemniki na odpady byłyby w centralnej części podwórka, przy ciągu komunikacyjnym i miejscach postojowych; na tyle duże, by można było zlikwidować te stojące aktualnie na tyłach baru z pierogami. Śmietniki warto oddzielić od miejsc postojowych strzyżonym żywopłotem. Projektantka proponuje zieleń podobną jak w wersji 2. (zieleńce przy budynkach, pas zieleni przy placu zabaw i terenie szkolnym), tylko miałaby  kolorowe (zielone i purpurowe) liście.

Zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej tradycyjnej na jezdni południowej, a na odcinku jezdni północnej – nawierzchnię z kostki „farmerskiej”, poprzerastanej trawą.

Koncepcja

Ostateczna wersja zostanie opracowana po konsultacjach społecznych.

podwórko przy ulicy Henryka Pobożnego - wizualizacja

Formularz opinii

Fill out my online form.

Reklama