Koniec weryfikacji projektów zgłoszonych do WBO 2015

Zakończył się etap weryfikacji projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 WBO 2015. Przypomnijmy, w tym roku wrocławianie zgłosili 817 projektów.

W  wyniku weryfikacji:

 • 563 projekty zostały zweryfikowane pozytywnie lub pozytywnie z uwagami
 • 81 projektów zostało zweryfikowanych negatywnie, z uwagi na niewystarczające uszczegółowienie, przepisy wyższe, możliwe generowanie ograniczeń dla innych użytkowników miasta, konieczną wycinkę drzew, itp.
 • 49 projektów zostanie zrealizowanych przez Miasto w ramach standardowych działań inwestycyjnych
 • 38 projektów nie spełnia zasad ogólnodostępności dla mieszkańców 
 • 36 projektów nie spełnia zasad WBO (przekraczają maksymalną kwotę WBO, nie są inwestycyjne ani remontowe, itp)
 • 20 projektów zostało zlokalizowanych na działkach należących do spółdzielni mieszkaniowych, osób prywatnych, wspólnot, PKP
 • 15 projektów niezgodnych z MPZP
 • 15 projektów wycofanych przez liderów

Teraz rozpoczną się konsultacje, czyli społeczny etap weryfikacji polegający na spotkaniach, dyskusji i prezentacji projektów z WBO 2015. Są one skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców, ze szczególnym wskazaniem osób, które chciałyby wyjaśnić wątpliwości odnośnie wyniku weryfikacji swoich projektów, dowiedzieć się czy i w jaki sposób można je poprawić.

Spotkania konsultacyjne mają jeszcze jeden cel, umożliwiają prezentację swoich pomysłów i dyskusję o nich z pozostałymi liderami i zainteresowanymi mieszkańcami. Z tego powodu są one zaplanowane w 10 różnych rejonach Wrocławia. 

Terminy spotkań

 1. 08.06.2015 (poniedziałek) Gimnazjum nr 23 ul. Jastrzębia dla projektów zlokalizowanych na osiedlach: Powstańców Śląskich, Huby, Borek, Gaj, Tarnogaj
 2. 09.06.2015 (wtorek) Szkoła Podstawowa nr 98 ul. Sycowska dla projektów zlokalizowanych na osiedlach: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie, Kowale, Swojczyce-Strachocin-Wojnów
 3. 10.06.2015 (środa) IV Liceum Ogólnokształcące ul. Świstackiego 12 dla projektów zlokalizowanych na osiedlach: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Jagodno, Bieńkowice
 4. 11.06.2015 (czwartek) Centrum Kultury AGORA ul. Serbska 51dla projektów zlokalizowanych na osiedlach: Świnary, Lipa Piotrowska, Widawa, Osobowice-Rędzin, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice, Karłowice-Różanka
 5. 12.06.2015 (piątek) Szkoła Podstawowa nr 61 ul. Skarobwców 8 dla projektów zlokalizowanych na osiedlach: Oporów, Krzyki-Partynice, Klecina, Ołtaszyn, Wojszyce
 6. 15.06.2015 (poniedziałek) Centrum Kultury Wrocław Zachód ul. Chociebuska 4-6 dla projektów zlokalizowanych na osiedlach: Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec; Żerniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały, Muchobór Wielki
 7. 16.06.2015 (wtorek) Centrum Kultury Zamek ul. Plac Świętojański 1 dla projektów zlokalizowanych na osiedlach: Pracze Odrzańskie, Maślice, Leśnica, Kuźniki
 8. 17.06.2015 (środa) Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiegodla projektów zlokalizowanych na osiedlach: Ołbin, Plac Grunwaldzki, Zalesie-Zacisze-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
 9. 18.06.2015 (czwartek) Centrum Kultury ANIMA ul. Pilczycka 47 dla projektów zlokalizowanych na osiedlach: Pilczyce-Kozanów-Popowice Pn, Popowice Płn-Gądów, Szczepin
 10. 22.06.2015 (poniedziałek) Sala Sesyjna Rady Miejskiej Sukiennice 9 dla projektów zlokalizowanych na osiedlach: Kleczków, Nadodrze, Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Grabiszyn-Grabiszynek + projekty ogólnomiejskie

Spotkania odbywać się będą w godzinach 17.00-19.00

Liderzy otrzymali formularz zmian, który powinni wypełnić i odesłać w formie elektronicznej na adres budzetobywatelski@um.wroc.pl Czas na odesłanie poprawionego projektu mają do 13 lipca włącznie. Po tej dacie ponownie zweryfikujemy te projekty, które uległy zmianom. Ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy na początku września, kiedy zostanie ona zatwierdzona przez Radę Miejską Wrocławia.

Jeśli w wyniku weryfikacji wskazano brak możliwości realizacji projektu, wówczas liderzy mogą  odnieść do przesłanych uwag, najlepiej w trakcie spotkania konsultacyjnego, lub wprowadzić poprawki zgodnie z przedstawionymi w piśmie sugestiami. Na etapie konsultacji liderzy mogą poprawiać swoje projekty, modyfikować je w oparciu o otrzymane wskazówki a takŻe dzielić je, łączyć lub wycofywać.