wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:30

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Kongres NGO. Warto tu być!

Zależy Ci na Wrocławiu - mieście, w którym żyjesz? Wiesz co można w nim zrobić lepiej? Możesz mieć wpływ na zmiany! Przeczytaj o Kongresie i współpracy sektorów. Zapisz się na wydarzenie do 20 maja! Powiedz o tym znajomym. Czekamy na Was!

Informacja organizatorów wydarzenia: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella", Fundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci", Centrum ds. Katastrof i Klęśk Żywiołowych "TRATWA", Fundacja Eudajmonia przy wsparciu Koalicji na rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy.

Zapisz się już dziś!

DLACZEGO WARTO?

Kongres to:

 • międzysektorowe spotkanie dla tych, którzy potrzebują usłyszeć siebie nawzajem;
 • miejsce, gdzie można zaprezentować efektywne działania, które poprawiają jakość życia we Wrocławiu;
 • możliwość wymiany doświadczeń dla osób z różnych środowisk;
 • spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora i administracji;
 • przyjazna przestrzeń umożliwiająca poznanie wrocławskich organizacji;
 • szansa na nawiązanie współpracy, która umożliwi pełniejsze działania na rzecz lokalnych społeczności.

Na Kongres warto przyjść, bo spotkają się na nim wszyscy, którzy chcą zmieniać lub już zmieniają nasze miasto od strony społecznej.

Przyjdź na Kongres. Zmieniaj Wrocław!

#NGO Zależy Ci na Wrocławiu - mieście, w którym żyjesz? Wiesz co można w nim zrobić lepiej? Możesz mieć wpływ na zmiany! Do 20 maja zgłoś się na 3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych Formularz: https://bit.ly/2WnZcHq

Opublikowany przez Wrocław rozmawia Czwartek, 2 maja 2019

O KONGRESIE

Jakie nadzieje wiążą z tym wydarzeniem wrocławscy liderzy odpowiedzialni za rozwój NGO i współpracę sektorów?

   

    Dialog – współpraca – rozwój. Jak organizacje pozarządowe współtworzą Wrocław?

 

Nasze działania budzą się wraz z troską, wrażliwością i pasją. Widzisz, że coś nie działa wokół Ciebie, że komuś jest trudniej, że czegoś brakuje.

Nie myślisz o maksymalizacji zysku, myślisz, co tu zrobić, żeby było lepiej. Myślisz o tym, czego potrzeba ludziom do godnego życia, co można zrobić, abyśmy czuli się dobrze w miejscu, w którym żyjemy. Tak działamy.  Nie ma w Polsce miasta, w którym nie byłoby naszych działań. We Wrocławiu jest nas około 4000. Nazywamy się organizacje pozarządowe!

Prawo polskie daje wolność zrzeszania się od 30 lat. Od 15 nakazuje współpracę samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, po to by włączać zorganizowanych obywateli do rozwiązywania swoich problemów i dawać okazję do brania odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją, za sprawy, które dumnie nazywamy dobrem wspólnym. Organizacje pozarządowe myślą w swojej codziennej pracy o mieście i jego mieszkańcach. My, organizacje pozarządowe, istniejemy w systemie prawnym, istniejemy w rzeczywistości, w świadomości wielu Polek i Polaków nie.

Dlatego już po raz trzeci organizujemy Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. To nasze coroczne święto. Chcemy pokazać, jak wielu wrocławian działa i pracuje w organizacjach pozarządowych. Chcemy pokazać, jak ważnymi rzeczami dla rozwoju miasta się zajmujemy. Chcemy się spotkać i porozmawiać o tym, co robimy i co powinniśmy robić dalej razem, żeby Wrocław był miastem pięknym, mądrym i zasobnym, miastem dobrego życia dla kolejnych pokoleń, miastem, które jednoczy i inspiruje.

Pierwszy Kongres odbył się w 2017 roku. Był pierwszym tak dużym spotkaniem wrocławskiego środowiska pozarządowego – ponad 200 uczestników i ponad 100 różnych, wrocławskich organizacji pozarządowych. Nigdy wcześniej nie udało nam się zgromadzić takiej liczby NGO’sów. Rok później, na drugim Kongresie, uczestników i przedstawicieli organizacji było dwa razy więcej. Pomiędzy  kongresami pracowaliśmy nad Strategią Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi. Na drugim Kongresie zaprosiliśmy wszystkich chętnych do wspólnego wdrażania Strategii. Powiedzieliśmy sobie, że ważne są dla nas dialog i współpraca. Dzisiaj regularnie spotykających się i pracujących ze sobą organizacji pozarządowych mamy we Wrocławiu około 100. Jeszcze więcej działa aktywnie, każdego dnia angażując się w realizację zadań w konkretnych obszarach: kultury, wspierania osób z niepełnosprawnościami, budowania silnych społeczności lokalnych, pracy z dziećmi, z młodzieżą, z osobami starszymi, wielokulturowości, ekonomii społecznej, sportu, ekologii etc. Rozwój miasta jest także w naszych rękach, nie tylko władz samorządowych i biznesu. Wspólnie zmieniamy miasto!

Agata Bulicz

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Koordynator 3.Kongresu

 

  Z perspektywy Stowarzyszenia Tratwa, KONGRES jest ważnym ŚWIĘTEM organizacji pozarządowych Wrocławia.

  

Jest to jedyna okazja, aby zobaczyć się w całej mnogości i różnorodności, i aby zobaczyć swoją organizację na tle innych. Jest to też ważny rytuał zgłoszenia gotowości przez poszczególne organizacje do ponoszenia odpowiedzialności za sprawy społeczne we Wrocławiu. Integracja i rozwój środowiska NGO jest od lat ważnym celem naszego Stowarzyszenia i to właśnie Kongres jest miejscem najważniejszych uzgodnień dotyczących nas wszystkich, jako całości.

Jestem głęboko przekonany, że aby działać potrzebujemy siebie nawzajem. Współpraca w poszczególnych obszarach (branżach) powinna mieć miejsce przez cały rok, ale to Kongres stwarza możliwość budowania formalnych i nieformalnych relacji w szerokim kontekście misji sektora. Te relacje mogą przełożyć się na markę „organizacji pozarządowych”, jeżeli będziemy je starannie pielęgnować w codziennej działalności. Poczucie tożsamości w końcu przyjdzie, również dzięki takim kamieniom milowym, jak Kongres. Z każdym rokiem widzę zmianę w proporcjach pomiędzy biernym i czynnym uczestnictwem w nim. Rosną oczekiwania, rośnie świadomość. W Tratwie lubimy słowo „odwaga”. W praktyce naszego działania oznacza ono gotowość do wchodzenia w sytuacje nieznane i podejmowanie wyzwań, czasami ryzyka. Myślę, że aby rozwijać się, jako organizacje pozarządowe, jako środowisko, potrzebujemy dużo odwagi. Dwa poprzednie kongresy dały nam sporo inspiracji, kilka marzeń stało się faktem. Jesteśmy dzisiaj nieporównanie dalej, niż na początku drogi, niezależnie od tego, czy będziemy ją mierzyć od 1989 roku, czy od pierwszego Kongresu. Czas rozpocząć nowy etap. Cel jest znany: współpraca i jeszcze raz współpraca. Potrzeba tylko cierpliwości, rozwagi i – moim zdaniem właśnie odwagi.

Wojtek Staniewski

Stowarzyszenie Tratwa

 

  Organizacje pozarządowe tworzą Ludzie, którzy:

 • chcą coś zmienić, polepszyć,
 • mają pasje i chcą się nimi dzielić, zarażać innych a czasem po prostu pobyć ze sobą,
 • chcą pomagać czasem sobie, a tak naprawdę innym,
 • którzy chcą ….. .

Ale są przecież Ludzie, którzy:

 • mają pomysły na zmianę, ale nie wiedzą gdzie i z kim mogą się tą wiedzą podzielić,
 • mają swoje pasje ale nie wiedzą, że wiele innych osób też je ma i jest miejsce, gdzie można się spotkać i o nich porozmawiać, zrealizować je,
 • nie wiedzą jak zacząć pomagać sobie i innym,
 • którzy chcą ….. .

Jest też  Kongres Organizacji Pozarządowych, podczas którego wszyscy mogą się spotkać, zobaczyć, porozmawiać, dowiedzieć o sobie - zarówno podczas oficjalnej części tego wydarzenia, jak i w tej, jak doświadczenie pokazuje równie ważnej, nieoficjalnej.

Każdy Kongres to nowe spojrzenie na Organizacje Pozarządowe i Ludzi, to też spotkanie nowych Organizacji i nowych Ludzi.

Jakże ważne jest żeby wszyscy się zobaczyli. Jakże ważne jest żeby wszyscy razem „chcieli”.

Beata Bernacka

Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej

  

    Czy się spotykać i organizować?

 

Na pewno, fundacja Avant Art po raz pierwszy będzie uczestniczyć w dużym   Kongresie jako koalicjant i w niewielki sposób jako współorganizator, więc pojawia się dla nas nowa narracja i ważny dla nas kontekst.

Wcześniej braliśmy udział w takich spotkaniach jako uczestnik, mamy również doświadczenia w organizacji meetingów, konferencji, czego przykładem niech będą debaty o kulturze, organizowane w ramach Avant Art Festival w latach 2012 -2013 r.

Kongres rozumiem jako element większego procesu i aktywności, jako naturalny sposób na duże spotkanie i rodzaj demonstracji środowiskowej, silnego zaznaczenia na mapie i kalendarzu Miasta, ale też sposób na bezpośredni kontakt z organizacjami i osobami zaangażowanymi w różne działania społeczne. To też zaproszenie dla osób i organizacji do podjęcia wspólnych inicjatyw. 

Kongres to bardzo dobra i konieczna okazja do promocji i prezentacji nie tylko konkretnych organizacji, ale też samej idei NGO kierowanej do obywateli i mieszkańców Wrocławia.

Wydaje się, że rola i zadania organizacji pozarządowych nie są jeszcze znane w wystarczający sposób, powiem więcej, jest mało znana i w niewielki sposób rozpoznawalna. Oprócz spraw praktycznych i podstawowych bardzo nam zależy na zwróceniu uwagi i podkreśleniu, że aktywność środowiska obywatelskiego jest coraz bardziej ważna i oczekiwana, że rośnie jej znaczenie i pojawiają się nowe funkcje i zadania daleko wykraczające poza dotychczasowe wyobrażenia i doświadczenia. Trzeba bardzo wiele energii, pracy i czasu na komunikowanie naszych zadań. To wymagający proces, ale na końcu najważniejsze dla nas to efekt stopniowego zwiększenia roli i znaczenia aktywności obywatelskich w przestrzeni Miasta i kraju, wspólnego budowania demokracji partycypacyjnej i w kolejnym kroku deliberacyjnej.

Kostas Georgakopulos

Fundacja Avant Art

   

   Na temat organizacji pozarządowych można by pisać godzinami.

Nie na darmo są one nazywane trzecim sektorem zaraz po tym publicznym i rynkowym. Fundacje, stowarzyszenia, szeroko rozumiane inicjatywy społeczne nie miałyby racji bytu, gdyby nie potrzeby i problemy potencjalnego „Kowalskiego”. Powstają one często na skutek różnych życiowych doświadczeń, z marzeń lub, bardzo często, także z niesprawiedliwości otaczającego nas świata. Ludzie, którzy angażują się w sprawy społeczne to jednostki bardzo wrażliwe, a pomoc innym jest dla nich najwyższym dobrem i realizacją misji. Co takiego ważnego robią NGO? Państwo i związana z nim administracja publiczna nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb obywateli i tu naprzeciw wychodzą właśnie organizacje pozarządowe. Łączą ludzi, wypełniają przestrzeń intelektualną, zdrowotną, kulturalną czy rozrywkową. Można powiedzieć, że przeciętny Polak zyskuje „przyjaciół”, którzy są w stanie zaspokoić potrzeby lub pomóc w realizacji pomysłów. Bez takich inicjatyw bylibyśmy ubożsi w wiedzę, mniej pewni w trudnych chwilach i bardzo często pozostawieni sami sobie. NGO sprawiają, że rzeczywistość, w której przyszło nam żyć jest dla nas bardziej przyjazna i dlatego spełniają tak ważną funkcję społeczną !

Piotr Dąbrowski i Zbigniew Koźmiński

Fundacja IntegrArte

28 maja 2019 roku odbędzie się 3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych, to otwarte spotkanie.

Zapraszamy!

Znajdź nas na Facebooku!

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl