Kolejny etap WBO 2014 (WIDEO)

Zakończyła się weryfikacja projektów

Pół tysiąca projektów przechodziło przez ostatnie tygodnie weryfikację merytoryczną. Teraz do liderów każdego zgłoszonego projektu będzie wysłana informacja, jak projekt został oceniony. – Projekt mógł zostać zweryfikowany pozytywnie, pozytywnie z uwagami lub negatywnie. Ale jest też grupa takich projektów – ok. 6% z całości, która jest już realizowana albo jest zaplanowana do realizacji w roku 2015 – wyjaśnia Bartłomiej Świerczewski z Biura Rady Miejskiej wrocławskiego magistratu.

Najwięcej projektów zostało zweryfikowanych pozytywnie z uwagami. Najczęstszym powodem negatywnej noty było to, że działka nie należała do gminy, plan zagospodarowania przestrzennego jest inny niż pomysł, działka znajduje się w trakcie procedury sprzedażowej albo projekt nie mieścił się w zaplanowanym budżecie.

– Liderów projektów zweryfikowanych pozytywnie z uwagami i negatywnie zaprosimy teraz na spotkania, na których będziemy je omawiać. Na tych spotkaniach będą obecne także osoby z zespołów opiniujących – podkreśla Bartłomiej Świerczewski.

Pełna lista zweryfikowanych projektów wraz z datami i miejscami spotkań konsultacyjnych zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu.

Przypomnijmy, że głosowanie w tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się 15 września.

arc