Kierunek na Wolontariat - promocja i organizacja wolontariatu we Wrocławiu

Celem projektu jest promowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci" ZAPRASZAJĄ WROCŁAWSKIE SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

"Kierunek na Wolontariat - promocja i organizacja wolontariatu we Wrocławiu"

Celem projektu jest promowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym poprzez edukowanie dzieci i młodzieży oraz podniesienie kompetencji wśród nauczycieli (szkolnych opiekunów wolontariatu)we wrocławskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

        KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 • uczniowie wrocławskich szkół podstawowych
 • uczniowie wrocławskich szkół ponadpodstawowych
 • nauczyciele
 • szkolni opiekunowie wolontariatu

  CO DAJE UDZIAŁ W PROJEKCIE?
 • zaangażowanie uczniów w wolontariat lokalny
 • wiedzę z różnych możliwości działania na przykładzie wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej, m.in. w organizacjach pozarządowych we Wrocławiu
 • cykl prelekcji i warsztatów edukacyjnych
 • nauka dobrych praktyk podczas zajęć szkolnych

  ZGŁOŚ SZKOŁĘ DO PROJEKTU

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
516 290 778 / 795 524 909 / 699 858 391

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy Wrocław www.wroclaw.pl