Jaka przyszłość WBO? Warsztaty konsultacyjne

Kontynuujemy dyskusję o Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, o tym jak ma wyglądać i działać w kolejnych latach. Na warsztat bierzemy wszelkie kwestie dotyczące podziału miasta na rejony oraz zasad projektu. Plus to co zechcecie sami przedstawić. Zapraszamy do rozmowy!

SPOTKANIA WARSZTATOWO - KONSULTACYJNE

Jakie rejony?

26 kwietnia 2018, g. 17.00 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 25, Aula na parterze

Plan spotkania:
1, Prezentacja wyników ankiety konsultacyjnej prowadzonej w marcu (Biuro ds. Partycypacji Społecznej).
2. Nowe regulacje dotyczące budżetów obywatelskich w ustawie o samorządzie gminnym (BPS).
3. Propozycja planistów w sprawie podziałów Wrocławia na rejony (Biuro Rozwoju Wrocławia)
4. Praca w grupach przy trzech stolikach tematycznych:
– Rejony
– Liczba projektów rejonowych i ogólnomiejskich + Progi kwotowe projektów
– Projekty ogólnomiejskie a rejonowe

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do 24 kwietnia na budzetobywatelski@um.wroc.pl

Wydarzenie FB

 

Jakie zasady?

9 maja 2018, g. 17.00  | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 25, Aula na parterze.

Pozostałe tematy:

Głosowanie, zasady, cele WBO, wyłączenia z realizacji, kalendarz / terminy projektu.

Inne - przez was przedstawione.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do 7 maja na budzetobywatelski@um.wroc.pl

Wydarzenie FB

 

Prezentacja projektu uchwały

maj 2018 - dokładny termin podamy w późniejszym czasie

 

Więcej o konsultacjach:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wbo19