wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:20

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Jaka powinna być elektromobilność? [RAPORT Z KONSULTACJI]
Kliknij, aby powiększyć
Jaka powinna być elektromobilność? Raport z konsultacji społecznych. Zdjęcie ilustracyjne. źródło: pixabay
Jaka powinna być elektromobilność? Raport z konsultacji społecznych. Zdjęcie ilustracyjne.

Czego oczekują mieszkańcy? Zachęcamy do lektury raportu. Właśnie zakończyliśmy konsultacje społeczne.

Konsultacje zostały zorganizowane na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej UMW, który koordynuje prace nad opracowaniem Wrocławskiej strategii rozwoju elektromobilności. Jest to dokument wyznaczający zakres działań, jakie Miasto powinno podjąć, by rozwijać elektromobilność oraz wdrażać rozwiązania z zakresu inteligentnego miasta (inaczej: Smart City). Opracowanie Strategii wynika z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przyjętej 11 stycznia 2018 r.

Dwa etapy konsultacji

Dzięki temu zabiegowi wnioski i opinie, które wpłynęły na pierwszym etapie (ponad 400 wypełnionych ankiet), umożliwiły przygotowanie Wrocławskiej strategii rozwoju elektromobilności zgodnie ze wskazaniami mieszkańców. Drugi etap – prezentacja gotowego dokumentu i dyskusja nad nim – przyniósł jedynie pytania i postulaty, które wymagały rzeczowego wyjaśnienia i wskazania, w jaki sposób, dzięki Strategii, będę one realizowane lub dlaczego nie mogą być realizowane w jej ramach. Nie wszystkie postulaty, ze względów prawnych, finansowych, organizacyjnych itp. zostały uwzględnione.

infografika konsultacji społecznych w sprawie elektromobilności we Wrocławiu

Podsumowanie

Podsumowując, należy zauważyć, że mieszkańcom Wrocławia zależy na jak najbardziej ekologicznym transporcie, stąd najwięcej wątpliwości dotyczyło pytania: Czy elektromobilność zasilana energią z elektrowni węglowych jest rzeczywiście ekologiczna? Uczestnicy konsultacji zwracali również uwagę na to, że elektromobilność musi dotyczyć wszystkich środków transportu, nie tylko indywidualnych samochodów, których liczba, niezależnie od sposobu zasilania, powinna zdecydowanie maleć. Nie bez znaczenia są również wątpliwości mieszkańców dotyczące samej sprawczości Wrocławskiej strategii rozwoju elektromobilności. Obawiają się oni, że będzie to „martwy” dokument, a nie klarowne wytyczne, wprowadzające konkretne rozwiązania, które będę nie tylko realizowane, ale również monitorowane i konsultowane z mieszkańcami. Należy zaznaczyć, że Strategia co do ogólnej wizji elektromobilności jest zbieżna z oczekiwaniami i postulatami mieszkańców w tym zakresie.

Na wstępnym etapie uzyskaliśmy znacznie więcej opinii niż w czasie konsultacji zasadniczych. Można przypuszczać, że część osób, które wskazały kierunek rozwoju elektromobilności w ankiecie wstępnej, założyła, że postulaty te zostaną uwzględnione w Strategii. Osoby te mogły więc nie być zainteresowane kolejnym etapem konsultacji. Barierą udziału w konsultacjach zasadniczych mogła być również sama objętość dokumentu, który liczy 100 stron.

Co dalej?

Dokument zaktualizowany po konsultacjach zostanie przedstawiony na lipcowej sesji Rady Miejskiej Wrocławia do zatwierdzenia przez Radnych. Przyjęcie dokumentu uchwałą zakończy proces opracowywania Wrocławskiej Strategii Rozwoju Elektromobilności. Dokument ten finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w ramach konkursu "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności".

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach. Wasz głos jest ważny!

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl