Zgłoś opinię! [KONCEPCJA]

Zapoznaj się z proponowaną koncepcją i przekaż swoją opinię!

Wariant rekomendowany

Koncepcje przebudowy ul. Gajowickiej zostały zaopiniowane w jednostkach miejskich; z kilku postulowanych pomysłów wybrano jeden i przedstawiono go Prezydentowi Miasta Wrocławia. Propozycja ta obejmuje:

 • lokalizację torowiska wbudowanego w jezdnię,

 • dwukierunkową drogę dla rowerów po zachodniej stronie ulicy.

Za wybraniem takiej opcji przemawia kilka argumentów:

 • Ten wariant wiąże się z najmniejszą ingerencją w zieleń wysoką i stosunkowo niewielką ilością robót „straconych” przy realizacji poszczególnych etapów inwestycji; jednocześnie „zabetonowana” zostanie najmniejsza możliwa powierzchnia.

 • Taka architektura ulicy zapewni większe niż dotychczas bezpieczeństwo ruchu drogowego na skrzyżowaniach.

 • Modernizacja według tego wariantu wymaga najmniejszego zakresu wykupu dodatkowych terenów i spowoduje nie tak dużą ilość kolizji z sieciami (głównie z magistralą ciepłowniczą), jak w innych przypadkach.

 • Nie trzeba kupować i montować dodatkowych słupów oświetleniowych.

 • Opcja ta pozwoli na przemyślane wykorzystanie przestrzeni, a ulica będzie spełniać maksimum możliwych funkcji (droga dla pieszych, aut i autobusów, rowerów i tramwajów).

Rozwiązania przejściowe

Realizację prac modernizacyjnych zaplanowano w kilku etapach. Przebudowa będzie prowadzona tak, że jezdnia zostanie wykonana w kształcie docelowym: z odpowiednią liczbą pasów dla ruchu samochodowego, ułożonymi krawężnikami i uwzględnioną przestrzenią na torowisko tramwajowe (którego budowy nie ma jeszcze w planach inwestycyjnych) – tymczasowo miejsce to można zagospodarować, sadząc tam zieleń.

Możliwe też, że (aby usprawnić funkcjonowanie węzła przesiadkowego w układzie „przejściowym” w rejonie kościoła św. Karola Boromeusza) na tym odcinku zostanie wprowadzony układ docelowy, ale z jezdnią w miejscu przyszłego torowiska. Tym samym byłby to odcinek jezdni w przekroju czteropasowym (po dwa pasy w każdym kierunku).

Ryc. 1. Obecny układ komunikacji zbiorowej w rejonie ul. Kruczej.

Ryc. 2. Projektowany układ komunikacji zbiorowej w rejonie ul. Kruczej (w wariancie przejściowym).

Zapoznaj się z koncepcją

Zapoznaj się z koncepcją przebudowy ul. Gajowickiej – poniżej znajdziesz opis dwóch  wariantów oraz prezentację na ten temat. Warto także obejrzeć nagranie e-spotkania! Następnie wypełnij poniższy formularz – masz czas do 7 czerwca 2020 r.  

Twoja opinia na temat opracowanej koncepcji jest ważna!

Koncepcja - wariant przejściowy. Pobierz klikając tutaj.

Koncepcja - wariant docelowy tj. z tramwajem. Pobierz klikając tutaj.

Prezentacja - Wrocławskie Inwestycje - Gajowicka. Pobierz klikając tutaj.

Zgłoś opinię!

Czy rozwiązania przyjęte w rekomendowanym wariancie spełniają Twoje potrzeby? A jeśli nie, to jakich korekt należałoby w nim dokonać?

W szczególności zastanów się nad następującymi kwestiami:

 1. Czy rozmieszczenie poszczególnych elementów takich, jak: chodniki i drogi dla rowerów, jest odpowiednie?

 2. Czy lokalizacja wyznaczonych przystanków, przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych Ci odpowiada?

 3. Czy chciałbyś/chciałabyś dodać jakąś opinię na temat zieleni na ulicy albo zagospodarowania przestrzeni (skwerów, placów, mebli miejskich)?

 4. Czy wyznaczone miejsca parkingowe są odpowiednie?

Fill out my online form.

Do pobrania