wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

27°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Konsultacje społeczne
 4. Zakończone konsultacje
 5. 2022
 6. Jak urządzić podwórko przy Szczęśliwej?
 7. Jak urządzić podwórko przy Szczęśliwej? [Raport z konsultacji]
Na rysunku leżąca skakanka. Miętowe tło. rys. K. Domżalska
Na rysunku leżąca skakanka. Miętowe tło.

Zapoznaj się z raportem konsultacji społecznych dotyczącym projektu północnej części wnętrza podwórzowego w kwartale ulic: Szczęśliwa, Pereca, Lwowska, Jemiołowa (działka 26/56 AM-13) oraz rewaloryzacji zieleni w części południowej.

O konsultacjach

Konsultacje miały na celu zebranie opinii mieszkańców i mieszkanek na temat projektu tego terenu. Ich uczestnicy i uczestniczki mogli wyrazić swoje zdanie podczas dwóch spotkań, za pomocą e-formularza opinii oraz poprzez e-mail. W ramach konsultacji odbyło się także spotkanie warsztatowe z młodymi mieszkańcami i mieszkankami Wrocławia.

Podsumowanie

Najważniejsze kwestie, które podniesiono, to:

 1. Zagospodarowanie podwórka w zakresie małej architektury: stojaki rowerowe dla dorosłych i dzieci; elementy zabawowe dla młodszych i starszych dzieci; możliwość zaprojektowania siłowni zewnętrznej i skateparku. ZZK wyjaśniło, że budowa placu zabaw dla dzieci w różnym wieku jest jednym z elementów zagospodarowania. Wydzielona zostanie także przestrzeń dla osób starszych: ławki i miejsce relaksu. Projektantka wybierze najdogodniejszą lokalizację w odniesieniu do zaprojektowanych nowych stref na podwórku.
 2. Podwórkowa zieleń: ważne jest zachowanie istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia (zieleń wysoka i niska) oraz pielęgnacja zieleni podwórkowej. ZZK zapewniło, że zieleń to ważny element zagospodarowania, podwórko ma duży potencjał, jeśli chodzi o wykorzystanie istniejących drzew i krzewów; zostanie ona zachowana i uzupełniona o nowe nasadzenia – krzewy i rośliny okrywowe. 
 3. Zagospodarowanie przestrzeni podwórkowej: droga przejazdowa przez podwórko, miejsca parkingowe (wyznaczone, oddzielone od zieleni, wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami), lokalizacja śmietników. ZZK poinformowało, że położenie drogi (przez podwórko) zostanie zmienione na wniosek mieszkańców i mieszkanek i w związku z sugestiami projektantki. Miejsca postojowe zostaną wykonane tam, gdzie pozwalają na to obecnie obowiązujące przepisy. Miejsce na odpady wielkogabarytowe zostanie wybrane zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast dodatkowe kosze na śmieci będą usytuowane: przy placu zabaw i obok projektowanej strefy rekreacji.
 4. W odniesieniu do całego podwórka: oświetlenie (zostanie wykonane), remont drogi i chodników (zaplanowano remont nawierzchni na terenie całego podwórka). 

Wszystkie opinie omówione w tym raporcie zostały przekazane projektantce. Na ich podstawie, po wnikliwej analizie, zostanie przygotowany projekt. 

Partnerzy lokalni

Partnerem lokalnym konsultacji była Rada Osiedla Gajowice, w siedzibie której zorganizowano spotkanie konsultacyjne. Rada przekazywała także mieszkańcom i mieszkankom informacje o konsultacjach. Partnerem było również Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, które przygotowało i przeprowadziło warsztaty konsultacyjne z młodymi mieszkańcami i mieszkankami na konsultowanym podwórku.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach. Wasz głos jest ważny!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl