wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

30°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:45

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Jak przyznawać pracownie artystyczne? [KONSULTACJE]

Rozpoczynamy nowe konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania i sposobu przyznawania wrocławskim artystom i artystkom pracowni artystycznych przez Gminę Wrocław przekazywanych w ramach miejskich konkursów.

Ideą konsultacji społecznych jest przeanalizowanie funkcjonowania pracowni, trybu ich przyznawania, jak i wypracowanie propozycji rozwiązań na przyszłość. Podstawą jest również analiza funkcjonowania pracowni artystycznych w innych miastach. Dodatkowym zagadnieniem jest również wymiar promocyjny: informowania o artystach tworzących w pracowniach miejskich i ich pracach. Wątkiem wymagającym rozwinięcia są również pracownie przeznaczone dla artystów innych dziedzin sztuki, szczególnie że większość funkcjonujących obecnie, to pracownie plastyczne.

Jak konsultujemy?

Konsultacje będą podzielone na trzy etapy:

 • I część w okresie listopad–grudzień 2020: etap wstępny, możliwość zgłaszania uwag i sugestii, partycypacyjne opracowanie założeń i przewidywanych rezultatów;
 • II część w okresie II/III kwartał 2021; właściwe konsultacje i warsztaty, spacery do funkcjonujących pracowni, możliwe wizyty studyjne, wypracowanie rekomendacji;
 • III część w okresie III/IV kwartał 2021; podsumowanie konsultacji, przygotowanie i procedowanie nowej uchwały, przeprowadzenie konkursu na przyznanie pracowni artystycznych na nowych zasadach.

Kiedy konsultujemy?

10 listopada – 20 grudnia 2020 r.

Co konsultujemy?

Funkcjonowanie i sposób przyznawania pracowni artystycznych przez Gminę Wrocław  przekazywanych  w  ramach  miejskich  konkursów  wrocławskim artystom.

Jaki zakres konsultacji?

 1. Sposób przyznawania pracowni.
 2. Skład i forma pracy komisji konkursowej.
 3. Oczekiwania wrocławskiego środowiska kulturalnego w temacie pracowni artystycznych.

Jaki cel konsultacji?

Zebranie potrzeb oraz wstępnych rekomendacji środowiska artystycznego oraz mieszkanek i mieszkańców Wrocławia w zakresie pracowni artystycznych.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji, zawierający rekomendacje i wytyczne dla funkcjonowania pracowni artystycznych we Wrocławiu. Na jego podstawie przygotowany zostanie projekt nowej uchwały, regulującej sposób przyznawania pracowni. W kolejnym etapie, w roku 2021 planowane są konsultacje projektu uchwały.

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem artystów, aktywistów miejskich, osób z organizacji pozarządowych, pracowników miejskich instytucji kultury oraz mieszkańców kamienic komunalnych, gdzie funkcjonują pracownie.

Jak konsultujemy?

 • E-SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE | 17.11.2020 r., g. 17.30 | dostępne na platformie internetowej Clickmeeting | transmisja na żywo na stronie konsultacji

Uwaga! Minimalne wymagania sprzętowe, aby wziąć udział w spotkaniu online - sprawdź!

 • E-SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI ŚRODOWISK | 08.12.2020 r.
 • E-SPOTKANIE  KONSULTACYJNE | 10.12.2020 r., g. 17.30 | dostępne na platformie internetowej Clickmeeting | transmisja na żywo na stronie konsultacji

Uwaga! Minimalne wymagania sprzętowe, aby wziąć udział w spotkaniu online - sprawdź!

plakat konsultacji poświęconych zasadom przyznawania pracowni artystycznych

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl