wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

30°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Jak ma wyglądać współpraca miasta z NGO w 2021?

Na podstawie:

Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmienionej przez § 1 Uchwały nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4227)

Zarządzenia nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Wrocławia

przedstawia Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do konsultacji projekt Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.;Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 sierpnia 2020 r.Termin zakończenia konsultacji: 7 września 2020 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 7 września 2020 r. (poniedziałek):

  • elektronicznie na adres: [email protected]
  • pisemnie na adres:Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, pok. 120;

Terminarz spotkań:

  • 26 sierpnia, godz. 10:00 - 11:30 (organizowane przez Wrocławską Radę Działalności Pożytku Publicznego)
  • 26 sierpnia, godz. 15:30 - 17:00 (organizowane przez Wrocławską Radę Działalności Pożytku Publicznego)
  • 3 września, godz. 14:00 - 15:00 (organizowane przez Wydział Partycypacji Społecznej)
Miejsce: Centrum Sektor 3, ul. Legnicka 65 Wrocław
W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego. Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.
Ogłoszenie o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl