INNE CENTRUM. Nowy konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosiło konkurs na prowadzenie działań społeczno-gospodarczych i wsparcia przedsiębiorców w Centrum Staromiejskim Wrocławia w latach 2019-2021.

Poszukujemy organizacji pozarządowej, która będzie miała aktywny udział w rozwoju gospodarczym miasta, będzie wspierać przedsiębiorców, inicjować wydarzenia, organizować spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami, animować działania gospodarczo-społeczne. Atrakcyjna oferta biznesowa jest niezbędna do podniesienia walorów Starego Miasta. Przedsiębiorczość przenika się tutaj z kulturą - Centrum Wrocławia jest wizytówką wszystkich mieszkańców, dlatego też, aby stało się ono miejscem energetycznym i ciekawym, potrzebujemy pełnego pasji animatora tej przestrzeni!

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert.

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia.

Więcej informacji:

Biuro Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia

Małgorzata Golak +71 777 78 29

malgorzata.golak@um.wroc.pl