GDS ds. uzależnień [Zaproszenie na spotkanie 11.07.2018]

Będziemy pracować nad zasadami konkursu na temat profilaktyki domowej dla uczniów szkół podstawowych.


Serdecznie zapraszamy na jedenaste spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Uzależnień
Zaproszenie kierujemy do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych w rozwój struktur dialogu społecznego we Wrocławiu, a szczególnie do podmiotów i osób, których troska, zaangażowanie i zainteresowanie koncentruje się na przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Termin: środa, 11 lipca 2018, w godz. 13:00 – 15:00
Miejsce: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, III p. sala 351

Idea, cel spotkań: Debata na temat dotychczasowych i nowych wyzwań w obszarze uzależnień. Przedstawienie stanu posiadanej wiedzy na podstawie prowadzonych badań. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń odnośnie skuteczności podejmowanych działań. Konsultacje i dyskusja na temat treści programów gminnych w tym obszarze problemowym. Budowanie i umacnianie relacji pomiędzy podmiotami i osobami zainteresowanymi tą tematyką. Zdefiniowanie i wskazanie działań koniecznych do podjęcia w celu lepszej ochrony społeczeństwa przed wzrostem poziomu uzależnień.

Tematyka spotkania:
Opracowanie zasad konkursu na temat profilaktyki domowej dla uczniów szkół podstawowych.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy:
Joanna Nyczak – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  / Urząd Miejski Wrocławia
Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego / Departament Spraw Społecznych /
Urząd Miejski Wrocławia

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.