wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:50

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Dolnośląskie Małe Granty 2023. Dotacje do 5 tysięcy złotych dla grup nieformalnych
Kliknij, aby powiększyć
Z lewej strony grupka młodych ludzi siedzących na schodkach w miejskim parku. Z prawej strony, na drugim planie, para tancerzy. Zdjęcie ilustracyjne. Oleksandr Poliakovsky
Z lewej strony grupka młodych ludzi siedzących na schodkach w miejskim parku. Z prawej strony, na drugim planie, para tancerzy. Zdjęcie ilustracyjne.

Trwa nabór wniosków do dziewiątej edycji Dolnośląskich Małych Grantów. O środki na działania społeczne mogą się ubiegać grupy nieformalne z województwa dolnośląskiego. Kwota pojedynczej dotacji to od 1 tysiąca do 5 tysięcy złotych.

Wnioski o składać można do wtorku 11 kwietnia, do godz. 23.59, za pośrednictwem tej strony.

Zgłaszane projekty mogą być realizowane w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław, w terminach od 15 maja do 15 września 2023. Zgodnie z regulaminem programu – na grupę nieformalną muszą składać się minimum 3 pełnoletnie osoby mieszkające na Dolnym Śląsku. Jedna z nich musi pełnić rolę lidera grupy.  

W tym roku do podziału jest kwota 300 tysięcy złotych. Oznacza to, że dotację otrzyma co najmniej 60 projektów.

Dolnośląskie Małe Granty 2023 – jakie projekty można zgłaszać

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z wymienionych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
 • świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • inne.

Regulamin programu znajdziecie na tej stronie.

Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Źródło: materiały organizatorów

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl