Co się wydarzyło? Styczeń - czerwiec 2017

Zobacz najważniejsze działania w ramach partnerskiego projektu Wrocław Rozmawia

Fundacja Dom Pokoju wraz z Gminą Wrocław prowadzi projekt „Wrocław Rozmawia – koalicja na rzecz konsultacji społecznych we Wrocławiu”

  • Jak współuczestniczyć w życiu publicznym, zmieniać rzeczywistość wokół nas?
  • Czym jest rzeczywisty dialog i partycypacja?

Kluczowe pytanie, które nam towarzyszy i sygnuje cały projekt, brzmi: jak chcemy rozmawiać we Wrocławiu, o Wrocławiu i jak zwiększać poziom zaufania i zrozumienia pomiędzy partnerami, uczestnikami tego procesu. Znalezienie odpowiedzi lub zbliżenie się do niej będzie sukcesem samym w sobie. Podobnie jak opracowanie skutecznych narzędzi, form i sposobów prowadzenia dialogu.

Przedstawiamy wybrane działania, jakie miały miejsce w ciągu bieżącego roku.

 

Laboratoria Obywatelskie.

Warsztatowe spotkania, które zrealizowane były na 5 osiedlach: Kleczków, Ołbin, Psie Pole, Muchobór Mały i Jerzmanowo/ Jarnołtów, dotyczące przygotowań do WBO. Na każdym z osiedli odbyły się po 2 spotkania, których celem było wspólne wypracowanie koncepcji projektów składanych do WBO,  a także zbudowanie koalicji mieszkańców, którzy następnie zaangażują się w cały proces. Cykl będzie miał swój ciąg dalszy po etapie weryfikacji projektów, czyli w lipcu 2017. A potem we wrześniu w celu zbudowania kampanii promocyjnych na poszczególnych osiedlach.

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wbo-2017-laboratoria-obywatelskie 

 

 

 

 

Grupa robocza II: Strategia Dialogu Międzykulturowego

Od początku roku prowadzony jest proces uspołeczniania dokumentu „Kultura Obecna”  – Fundacja Dom Pokoju  pracowała nad koncepcją konsultacji, a także pomogła zorganizować ciąg dalszy kongresu, czyli warsztaty, które odbyły się w Narodowym Forum Muzyki.

W odpowiedzi na rozpoczęty w lutym 2017 proces prac nad Strategią Dialogu Międzykulturowego – zaangażowaliśmy się w uspołecznienie tego działania. Zespół zaangażowany w projekt Wrocław Rozmawia, uczestniczył w spotkaniach roboczych zespołu powołanego do opracowania strategii. Efektem tych prac było zorganizowanie we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego  Forum Międzykulturowego (WCRS). Przeprowadziliśmy rekrutację wśród organizacji pozarządowych, aktywistów i obcokrajowców. Wydarzenie odbyło się 22.04.2017, wzięło w nim udział ok. 70 osób.

Organizatorami spotkania w formie warsztatów stolikowych była Fundacja Dom Pokojui FEPS (Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich) we współpracy z Urzędem Miejskim i WCRS, który to koordynuje prace nad powstaniem Strategii Dialogu Międzykulturowego. Moderatorzy pracs tolikowych to eksperci wywodzący się z różnych środowisk, którzy prac podjęli się w ramach wolontariatu.

Zaproszenia były adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów i urzędników. Na kongres zarejestrowały się 43 osoby, a wzięło udział 45. Prace prowadzone były w 6 grupach stolikowych: situation of foreigners, integracja, edukacja, mapowanie zasobów, uczestnictwo, prawo i bezpieczeństwo.

http://www.wroclaw.pl/strategia-dialogu-miedzykulturowego-dla-wroclawia

 

Kontynuacja prac grupy roboczej – strategia kultury

W 2016 roku Fundacja i zespół Muzeum Współczesnego Wrocław w ramach pracy grupy roboczej wypracowała koncepcję Wrocławskiego Kongresu Kultury, który stał się przyczynkiem do powstania strategii „Kultura Obecna”, opracowanym przez UM i ESK. Od początku roku uczestniczymy w procesie uspołeczniania tego dokumentu – pracowaliśmy nad koncepcją konsultacji, a także pomogliśmy zorganizować ciąg dalszy kongresu, czyli warsztaty, które odbyły się w Narodowym Forum Muzyki.

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/kultura-obecna-stoliki-warsztatowe-w-nfm

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/warsztaty-jako-forma-konsultacji-film

 

 

 

Akuszerki Dialogu  

W ramach projektu Wrocław Rozmawia powołany został program „Akuszerki Dialogu”  - inicjatywa powstała jako odpowiedź na potrzeby wsparcia procesu budowania dialogu między wieloma stronami zaangażowanymi na różnych poziomach w zarządzanie miastem / społecznością lokalną.

 

Ewaluacja procesu „Laboratorium Partycypacji” wokół kamienicy na Wyspie Słodowej.

Odbyła się pierwsza turza spotkań ze stronami procesu.

 

Konsultacje Nowego Studium Zagospodarowania Przestrzeni Konsultacje prowadzone we współpracy z Biurem Rozwoju Wrocławia w Infopunkcie Barbara. Rolą „Akuszerek” było moderowanie pracy grup roboczych i spisanie rekomendacji do Studium, które udało się wypracować w trakcie warsztatu.

Aktualności na https://zaplanuj.wroclaw.pl/ 

 

Uspołecznienie klubu Firlej

Dyrektor Klubu Muzycznego Firlej, zwrócił się do Fundacji Dom Pokoju z prośbą o pomoc w wypracowaniu z mieszkańcami nowej koncepcji tego miejsca. Dzięki współpracy z zespołem Firleja i cyklowi warsztatów: kreatywnych, dotyczących zarządzania konfliktem, a także projektowych w tym roku, ODA Firlej uzyskał dofinansowanie w ramach ministerialnego programu Domy Kultury +. Odbył się cykl warsztatów i spotkań z mieszkańcami osiedli Grabiszynek, Borek i Śródmieście – mieszkańcy tworzyli mapę swoich potrzeb i uczestniczyli między innymi w projektowaniu nowych funkcji dla Firleja. Cykl spotkań zakończył otwarty nabór na inicjatywy lokalne, które uczestnicy warsztatów we współpracy z Firlejem i z finansowaniem Domu Kultury będą realizować.

https://www.facebook.com/firlej.zaprasza/

 

Działania planowane lub w przygotowaniu:

  • Ciąg dalszy Laboratoriów obywatelskich na osiedlach
  • Praca nad ewaluacją WBO z grupą programową  - wrzesień 2017
  • Akademia Liderów, skonstruowana pod kątem Rad Osiedla

 

Ogółem w okresie styczeń - czerwic 2017, odbyło się blisko 40 spotkań: warsztatów, szkoleń, wydarzeń otwartych, w których to zaangażowani byli w różnym stopniu prowadzący i partnerzy projektu.

 

Możesz współuczestniczyć w zarządzaniu swoim osiedlem i Wrocławiem. Powiedz nam, jak chciałbyś to robić?

Zgłoś swój pomysł lub opinię