Co dalej z Promenadą Krzycką?

Zapoznaj się z raportem z konsultacji.

Promenada Krzycka to nazwa liczącej ok. 7,5 km trasy spacerowej (dawna Trasa Richtera), biegnącej wzdłuż nasypu kolejowego towarowej obwodnicy Wrocławia – od ulicy Grabiszyńskiej do okolic ulicy Gazowej na Tarnogaju. Rozbudowany węzeł kolejowy (a taki posiada Wrocław) pozwala nie tylko na rozwój kolei aglomeracyjnej, ale tworzy korytarze przestrzenne dla organizowania długich i wygodnych alei, z których spacerowicze i rowerzyści mogą korzystać bezpiecznie oraz w otoczeniu zieleni.

Zadaniem konsultacji (dwa etapy) było opracowanie i uzgodnienie razem z mieszkańcami koncepcji projektu takiego szlaku. Przedstawiamy raport z konsultacji. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Co dalej?

Koncepcja Promenady Krzyckiej, której finalny kształt, po uwzględnieniu uwag z konsultacji, przedstawimy w sierpniu, zawiera bardzo ważny element dotyczący etapowania inwestycji. Etapowanie wskazuje nam, które części Promenady zrealizowane zostaną w pierwszej kolejności, a które będą uzupełnieniem jej podstawowego przebiegu. Jako trasa do realizacji w pierwszym etapie wskazana została ta biegnąca po północno-wschodniej części nasypu kolejowego.

Tutaj też znajdują się wygrane we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim odcinki „Zielonej rowerowo-pieszej Obwodnicy Wrocławia” i to one zostaną wykonane w pierwszej kolejności. Są to dwa odcinki – od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej (E1 i E2 w Koncepcji) oraz od ul. Borowskiej do ul. Bardzkiej (F1). Ich projektowanie przebiega równolegle z tworzeniem koncepcji Promenady Krzyckiej.

Na wstępnym etapie przygotowań jest także kolejny zwycięski odcinek – od ul. Bardzkiej do ul. Gazowej (G1 i G2). Oczywiście po przygotowaniu projektów rozpocznie się ich realizacja. W ten sposób dzięki Koncepcji i etapowaniu krok po kroku, sukcesywnie, będziemy mogli realizować spójną przestrzeń Promenady Krzyckiej.

Do pobrania