Budownictwo [FORMULARZ]

Zapoznaj się z kartami działań adaptacyjnych. Następnie przedstaw swoje propozycje zadań, które do niego pasują.

Zastanów się między innymi...

W jaki sposób twoim zdaniem chronić tereny biologicznie czynne i prowadzić zrównoważony rozwój sieci? Jak dostosowywać przestrzenie komunikacyjne (ulice, przystanki, chodniki itd.) do zmian klimatu? Jak zapewnić w mieście odpowiedni system wentylacji i przewietrzania? Jak wspierać i promować budownictwo ekologiczne? Co można zrobić na rzecz edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i wiedzy o zagrożeniach klimatycznych?

FORMULARZ – Zgłoś opinię!

Fill out my online form.

Przekaż opinię w innych tematach: Woda, Zieleń, Infrastruktura i Bezpieczeństwo.

Bądź na spotkaniach!

Do pobrania