BIO PARK Doliny Ślęzy i stawu Pilczyckiego – WBO

fot. Zielony Wrocław

Kolejna inwestycja realizowana w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 została zakończona. Tym razem poprawiono atrakcyjność terenów przyrodniczo-rekreacyjnych lasku przy ulicy Mącznej oraz stawu Pilczyckiego – BIO PARKU Doliny Ślęzy.

Tereny pomiędzy ulicami Lotniczą a Pilczycką stały się swego rodzaju rezerwatem dzikiej przyrody doliny rzeki Ślęzy. Ponad 1400 mieszkańców osiedla zadecydowało jednak, że należy poprawić atrakcyjność tego miejsca, wprowadzając drobne usprawnienia, edukując i zabezpieczając ten obszar dla następnych pokoleń.

Złożony projekt nr 484 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 zweryfikowano pozytywnie, a wspomniana liczba głosujących spowodowała, że został on poddany realizacji.

W ramach prac wytyczono ścieżki przyrodnicze, rozmieszczono tablice edukacyjne i drogowskazy, pojawiły się stylowe ławki, kosze na śmieci, mostki, poprawiono jakość ścieżki otaczającej staw, wbudowano podwieszane chodniki, jak również podniesiono wartość walorów przyrodniczych terenu, poprzez usunięcie zaniedbań powstałych w wyniku niekontrolowanego zarastania lasu i obszaru wokół.

Dla żądnych kontaktu z naturą wyznaczono także specjalne miejsce, gdzie można odpocząć przy płomieniach ogniska.

Ponadto, usunięto gatunki nierodzime, przerzedzające las oraz przetrzebiające nowo skolonizowane obszary, w celu utrzymania wysokiej atrakcyjności terenu z przeszłości, przeprowadzono również zabiegi sanitarne w koronach drzew, z usunięciem suchych gałęzi zagrażających bezpieczeństwu użytkowników.

W ramach zadania zakończono także prace naprawcze obrzeży betonowych stawu, w tym usunięcie drzew, które spowodowały i mogły powodować dalsze szkody.