Rada ds. Ekologii i Zieleni

Nadzór nad radą pełni wiceprezydent Adam Zawada

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: ZARZĄDZENIE NR 320/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zadania rady

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie kierunków rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zielonych w mieście oraz wprowadzania rozwiązań proekologicznych w funkcjonowaniu miasta

Skład rady

przewodniczący - nie ma
osoba do kontaktu - będzie wyznaczona na II (kwiecień) spotkaniu rady
  • prof. Alina Drapella-Hermansdorfer  kierownik Zakładu Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
  • Krzysztof Działa – dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
  • Grzegorz Pietruńko – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
  • Krzysztof Smolnicki  prezes zarządu Fundacji EkoRozwoju
  • dr hab. Czesław Szczegielniak  wiceprezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT
  • dr Elżbieta Szopińska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Piotr Tyszko-Chmielowiec – wiceprezes zarządu Fundacji EkoRozwoju
  • Andrzej Wąsik – dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia
  • Monika Włodarczyk – Wiceprzewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Huby
  • Tomasz Ossowicz – dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia UM Wrocławia


Zgłoś uwagę