Rada ds. Ekologii i Zieleni

Nadzór nad radą pełni wiceprezydent Adam Grehl

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: ZARZĄDZENIE NR 320/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zadania rady

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie kierunków rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zielonych w mieście oraz wprowadzania rozwiązań proekologicznych w funkcjonowaniu miasta

Skład rady

przewodniczący - nie ma
osoba do kontaktu - będzie wyznaczona na II (kwiecień) spotkaniu rady
  • prof. Alina Drapella-Hermansdorfer  Kierownik Zakładu Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
  • Krzysztof Działa – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
  • Grzegorz Pietruńko – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
  • Krzysztof Smolnicki  Prezes Zarządu Fundacji EkoRozwoju
  • dr hab. Czesław Szczegielniak  Wiceprezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT
  • dr Elżbieta Szopińska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Piotr Tyszko-Chmielowiec – Wiceprezes Zarządu Fundacji EkoRozwoju
  • Andrzej Wąsik – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia
  • Monika Włodarczyk – Wiceprzewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Huby
  • Tomasz Ossowicz – Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia UM Wrocławia
Zgłoś uwagę