Wysłużone rowery miejskie z nowym właścicielem

Do przetargu na sprzedaż składników majątkowych Wrocławskiego Roweru Miejskiego swoje oferty złożyly dwie firmy, Nextbike oraz Sharing Union. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Sharing Union, drugi z oferentów nie spełnił warunków regulaminu przetargu.


W ofercie przetargu znalazło się 140 rowerów miejskich, 17 paneli do obsługi wypożyczeń i zdań rowerów, w tym 8 z dodatkowym zasilaniem panelami solarnymi, oraz 210 stojaków do wpinania rowerów w stacjach rowerowych.

Do przetargu wpłynęły dwie oferty. Sharing Union zaproponował za sprzęt 70 001 zł, natomiast Nextbike nieco ponad 13 500 zł, nie osiągajac tym samym progu ceny wywoławczej, która wynosiła 65 900 zł.

Zgłoś uwagę