Przebudowa Hubskiej – będą zmiany w organizacji prac

Więcej autobusów zastępczych, specjalny nadzór nad inwestycją, dodatkowy wykonawca i zmiany w organizacji ruchu. Na tym ma polegać optymalizacja prac przy przebudowie ul. Hubskiej i przy wiadukcie na Pułaskiego. Ma to na celu jak najszybsze dokończenie inwestycji.


Potrzebna optymalizacja robót

Na koniec sierpnia planowane jest wdrożenie optymalizacji robót na budowie ul. Hubskiej we Wrocławiu. Ma to związek ze zbyt słabym zaangażowaniem wykonawcy robót, firmy Balzola sp. z o.o. 

Biorąc pod uwagę konieczność zmierzenia się do tego z technicznymi problemami, które wystąpiły w rejonie wiaduktu na ul. Pułaskiego (niezbędne są zmiany rozwiązań projektowych ze względu na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego), ta część zadania zostanie ograniczona firmie Balzola – wprowadzony zostanie dodatkowy wykonawca.

Celem tych działań jest jak najszybsze dokończenie inwestycji. Z takim wsparciem Balzola będzie mogła się skupić na innych zasadniczych elementach zadania, zwłaszcza na wznowieniu z końcem września ruchu tramwajowego na ul. Glinianej. Zgodnie z zapowiedziami, całe zadanie planowane jest do przekazania do użytkowania w IV kw. 2018 roku.

Korekta organizacji ruchu

Dotychczasowa organizacja ruchu w związku z przebudową ul. Hubskiej i pod wiaduktem na ul. Pułaskiego została wyznaczona w następujący sposób.

Od nocy 22/23 czerwca ulica Pułaskiego została wyłączona z ruchu na odcinku od Małachowskiego do Dyrekcyjnej. W tym samym momencie nastąpiło również całkowite wyłączenie z ruchu skrzyżowania ulic Hubskiej i Glinianej. Z ruchu został też wyłączony fragment ul. Suchej między Pułaskiego a Gajową. Objazd dla samochodów osobowych, między ulicami Pułaskiego a Glinianą, wyznaczono w obu kierunkach przez ulice Małachowskiego, Piłsudskiego, Stawową (w przeciwnym kierunku Peronową), Borowską, Dyrekcyjną, Gajową i Kamienną. Objazd dla pojazdów ciężarowych zaprojektowano i oznakowano od skrzyżowania z ulicą Ślężną, aleją Armii Krajowej, ulicami Krakowską, Traugutta do placu Wróblewskiego.

Dojazd do Hubskiej odbywa się na dotychczasowych zasadach – wyłącznie dla obsługi posesji i budowy.

W związku z wydłużeniem inwestycji od 25.08 będą obowiązywały następujące korekty w organizacji ruchu, które mają na celu poprawę warunków komunikacyjnych.

  • Torowisko tramwajowe na ul. Traugutta, na odcinku od ul. Krakowskiej do pl. Wróblewskiego – dotychczas przeznaczone dla pojazdów komunikacji miejskiej, taksówek i samochodów elektrycznych – zostanie czasowo od 25.08 udostępnione wszystkim kierowcom w celu zwiększenia przepustowości. 
  • Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Stawowa zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo, dopuszczając jazdę tylko prosto, w kierunku ul. Komandorskiej. Celem tej korekty jest udrożnienie ruchu dla komunikacji miejskiej. Ponadto na ul. Piłsudskiego (na odcinku Stawowa – Komandorska) zostaną zlikwidowane miejsca postojowe na prawym pasie ruchu, aby zwiększyć przepustowość jazdy na wprost, pozostawiając lewy pas do skrętu w ul. Komandorską. 
  • Na skrzyżowaniu ulic Komandorska/Swobodna zostanie wprowadzona korekta sygnalizacji – wydłużenie otwarcia na trasie objazdu. Kierowcy będą mieli do wyboru – jadąc na południe – skręt w lewo w ul. Swobodną, do węzła przesiadkowego lub też ul. Komandorską, do ul. Studziennej, a następnie w ul. Ślężną.

Powiększ mapę „klikając”

 

Zmiany w komunikacji zbiorowej

Linie tramwajowe 8, 31 i 32 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością, w szczycie co 12 minut. Tramwaje na ul. Glinianej będą kursowały co 4 minuty w szczycie.

Obsługę komunikacyjną Osiedla Huby, Gaj i Tarnogaj w dalszym ciągu będą zapewniały dodatkowe specjalne linie autobusowe: 

  • 708 na trasie Gliniana/Gajowa – Tarnogaj w obu kierunkach, przez ulicę Gajową, Kamienną, Bardzką, Armii Krajowej i Tarnogajską, której częstotliwość kursowania zostanie zwiększona do 12 minut w szczycie;
  • 732 na trasie Gliniana/Gajowa – Gaj w obu kierunkach, przez ulicę Gajową, Kamienną, Bardzką, której częstotliwość kursowania zostanie zwiększona do 6 minut w szczycie. 

Do obsługi linii K, w dni robocze, kursującej na trasie Gaj – Borowska – Dworzec – Główny – Galeria Dominikańska – pl. Staszica – Kamieńskiego zostaną skierowane autobusy przegubowe.

W przypadku zatoru drogowego na ul. Borowskiej w kierunku centrum miasta, autobusy linii K, 112, 113, 145, 146, 612 będą skierowane przez ul. Pertrusewicza, Ślężną i Dyrekcyjną, aby zachować punktualność.

Komunikacja zbiorowa - przebudowa ul. Hubskiej [MAPA, PREZENTACJA PPT]Zgłoś uwagę