Prof. Krystian Kiełb nowym rektorem Akademii Muzycznej

Godność rektora prof. Kiełb będzie piastował po raz trzeci w karierze (wcześniej w latach 2008-2016), a zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego rektora, prof. Grzegorza Kurzyńskiego. – Magnificencjo, Krystianie, trzymam za Ciebie i całą Akademię Muzyczną kciuki i wierzę, że będziemy mogli wspólnie budować akademicki Wrocław – gratulował rektorowi elektowi prezydent Jacek Sutryk. Swoją funkcję profesor Kiełb obejmie 1 września. 

  • Prof. Krystian Kiełb obejmie funkcję rektora Akademii Muzycznej 1 września 2020 roku


Prezydent Wrocławia zwrócił uwagę, że prof. Krystian Kiełb jest głęboko zaangażowany w sprawy Wrocławia, Polski, kultury, muzyki.

– To naprawdę fantastyczny rektor, właściwie jednogłośnie wybrany, macie szczęście – dodał Jacek Sutryk w swoim raporcie z 14 maja.

Z wrocławską Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego prof. Krystian Kiełb jest związany od 1992 roku. Najpierw ukończył tu studia w zakresie kompozycji (pod kierunkiem prof. Zygmunta Herembeszty) oraz w zakresie teorii muzyki, potem prowadził na uczelni klasę kompozycji, seminaria doktorskie, magisterskie i licencjackie w zakresie kompozycji i teorii muzyki oraz wykładał przedmioty teoretyczne.

W latach 1999-2005 był prorektorem Alma Mater, następnie rektorem (2008-2016). Od roku członek Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji (2019-2023), od trzech lat kieruje Katedrą Kompozycji, a od pięciu jest członkiem Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jego obydwie poprzednie kadencje w godności rektora są uważane za wyjątkowo udane w historii wrocławskiej uczelni muzycznej. Powstała wówczas nowa część kampusu uczelni od strony ul. A. Zelwerowicza wraz z salą koncertową, studiami nagrań, salami dydaktycznymi, kompleksem sal do pracy własnej studentów. Uczelnia pozyskała nowy obiekt (kamienica przy ul. Podwale 13), łączący obiekty historyczne (od strony placu Jana Pawła II) z nową częścią kampusu (od strony ul. A. Zelwerowicza). wzrosła ilość studentów.

Wreszcie, po raz pierwszy w historii, w przeprowadzonej parametryzacji wszystkie wydziały uczelni uzyskały najwyższą wówczas kategorię naukową „A”, zaś wrocławska Akademia Muzyczna była wówczas jedyną uczelnią artystyczną w Polsce, która wprowadziła wszystkie wydziały do tej kategorii. 

Prof. Krystian Kiełb został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2012), Odznaką Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2015), Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2016).

Nowy rektor na kadencję 2020-2024 obejmie stanowisko 1 września 2020 r. i funkcję będzie sprawował do 31 sierpnia 2024 r. Zgłoś uwagę