Wprowadzę program poprawy bezpieczeństwa na osiedlach

Wprowadzę doraźny program poprawy bezpieczeństwa i zatrudnię pierwszą grupę nowych strażników przypisanych konkretnym osiedlom. Każde osiedle ma „swojego” strażnika, który ściśle współpracuje z radami wszystkich osiedli. Współpraca ta jest skoordynowana z dzielnicowymi komisariatów policji.

W ramach powstających grup partnerskich prewencyjnego wsparcia osiedli służby włączają do współpracy na rzecz porządku i bezpieczeństwa mieszkańców, lokalne szkoły, instytucje, organizacje senioralne. Dodatkowo uruchomiony zostanie nabór na 48 strażników miejskich, którzy obsługiwać będą wrocławskie osiedla.